Pražští hygienici školí zaměstnance dětských skupin

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se pravidelně podílí na zvyšování úrovně zdravotní gramotnosti personálu pražských dětských skupin. Dne 16. 10. 2019 odborní zaměstnanci HSHMP uspořádali ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin školení hygienického minima pro zhruba 40 pracovníků dětských skupin ze všech městských částí Prahy. Jednalo se o jednu z akcí v rámci pravidelných, bezplatných seminářů pro odbornou i laickou veřejnost, které HSHMP v průběhu roku pořádá.

 

 

 

Podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, podmínky pro získání oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a s tím spojený výkon veřejné správy jsou stanoveny v zákoně č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí je aktuálně v Praze evidováno 179 dětských skupin, což představuje druhý největší počet v ČR. Více dětských skupin je evidováno pouze ve Středočeském kraji - 189.


HSHMP jakožto místně a věcně příslušný kontrolní orgán vykonává také v těchto zařízeních státní zdravotní dozor. Dětská skupina ve většině případů nemá vlastní kuchyni, pouze vydává dovezenou stravu od jiného zařízení stravování nebo podává dětem stravu od rodičů. Výdej pokrmů dětem v dětské skupině je z pohledu orgánů ochrany veřejného zdraví činností epidemiologicky závažnou, a tak i pro personál dětských skupin platí, že musí dodržovat zásady správné hygienické praxe. Pečující osoby musí zvládnout i základy osobní a provozní hygieny při manipulaci s potravinami.


Školení bylo zaměřeno na hygienické požadavky v oblasti provozování stravovacích služeb pro děti a mládež a zejména na časté prohřešky, které hygienici řeší ve stravovacích provozech, tj. na důsledné dodržování osobní a provozní hygieny.

 


FOTO č. 1: pohled do zasedací místnosti HSHMP, kde školení probíhalo, pracovníky dětských skupin školila ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých (HDM) Ing. Anna Füleová

 

Zdroj: HSHMP

 

Nedílnou součástí školení byl praktický nácvik zásad správné hygieny rukou. Cílem a snahou HSHMP bylo nabídnout zaměstnancům dětských skupin ucelenou informaci o významu dodržování zásad osobní hygieny a postupu správného mytí rukou, které účastníkům akce za pomocí UV lampy vysvětlovala Mgr. Ivana Průšová, vedoucí oddělení HDM pro pobočky Západ, Severozápad a Sever.

 

FOTO č. 2: kontrola pod UV lampou jasně prokázala zjevné nedostatky při mytí rukou

 

Zdroj: HSHMP

 

 

Bližší informace o dětských skupinách lze získat na webových stránkách:


http://www.dsmpsv.cz
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/detska-skupina-2269_2269_428_1.html

 


V Praze 25. 10. 2019


Ing. Anna Füleová

ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých