Pražští hygienici v prosinci řešili tisícovky covid-19 pozitivních případů

Hygienická služba čelí již téměř rok, stejně jako ostatní zdravotníci, obrovskému pracovnímu nasazení zapříčiněnému vývojem epidemiologické situace onemocnění covid-19 v České republice. Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) tak například jen za měsíc prosinec 2020 zaznamenala opět velice vysoký počet nových onemocnění v Praze: 23 352.

 

  

 

Nasazením všech dostupných personálních kapacit se pražským hygienikům podařilo epidemiologicky vyšetřit 19 035 případů, skoro 82 % všech nově zaznamenaných covid-19 pozitivních osob. Z personálně – kapacitních důvodů nebylo možné zdokumentovat 2 414 případů, cca 10,3 %. Tito pacienti však obdrželi informační sms zprávu s odkazem na detailní informace ohledně dalšího postupu a doporučením být v kontaktu s registrujícím praktickým lékařem. Hygienici opakovaně nezastihli 1 029 osob, přibližně 4,4 %. Průměrně tak v prosinci pražští hygienici epidemiologicky každý den šetřili 614 pozitivních osob, se kterými vedli relativně obsáhlé telefonické hovory s cílem provést epidemiologické šetření a dohledat maximálně možný počet rizikových kontaktů včetně nastavení adekvátních protiepidemických opatření.

 

„Uvědomíme-li si, jakými neuváženými personálními redukcemi hygienická služba v letech 2006 až 2012 prošla a vezmeme-li v úvahu,  že v prosinci bylo několik svátečních dnů, období zvýšeného počtu dovolených, tak lze dosažený výsledek považovat za pozitivní signál dalšího vylepšování trasování covid-19 pozitivních případů. Naši zaměstnanci pracovali ve všech volných dnech i ve dnech pracovních, často více než 12 hodin denně. Nárůsty nových případů se denně pohybovaly v řádech stovek až tisíců. Nadále se snažíme vylepšovat organizaci práce i motivaci našich zaměstnanců, abychom mohli dosahované výsledky při trasování dále vylepšovat,“ uvádí ředitelka HSHMP MUDr. Zdeňka Jágrová.

 

  

 

K poskytování součinnosti při epidemilogických šetřeních

 

Při této příležitosti HSHMP opakovaně spoluobčany vyzývá, aby v případech, kdy se dozvědí o svém pozitivním výsledku na covid-19, věnovali pozornost příchozím hovorům na své mobilní telefony. Zpravidla do maximálně 48 hodin po obdržení pozitivního výsledku hygienici jednotlivé pacienty telefonicky kontaktují a v souladu se zákonem s nimi vedou příslušné epidemiologické šetření. Při prvotním nezastižení pacienta současně posílají informační sms s prosbou o přijetí hovoru a poskytnutí příslušné součinnosti. Pražští hygienici volají z čísel 227 272 060-9. Tato čísla HSHM publikovala také na svých internetových stránkách http://www.hygpraha.cz/dokumenty/provozni-informace-k-epidemiologickym-setrenim-onemocneni-covid-19-5144_5144_161_1.html .

 

Pražští hygienici zároveň všem spoluobčanům děkují za poskytnutou součinnost, která bývá ve většině řešených případů velmi dobrá včetně potřebného uvádění rizikových kontaktů, tedy osob, se kterými nemocní byli před projevením se onemocnění v těsném kontaktu, a kterým jsou následně sdělována potřebná karanténní opatření včetně indikace kontrolního testu.

 

Test na covid-19 u osob po rizikovém kontaktu s nemocným: nejlépe v rozmezí 5. - 7. dne od kontaktu 

 

V daném případě HSHMP upozorňuje, aby tyto osoby s absolvováním testu vyčkaly několik dnů od okamžiku, kdy se s covid-19 pozitivním člověkem setkaly.  Čistě teoreticky sice mohou být nakaženy, ale množství viru může být ještě pod hranicí detekovatelnosti. Výsledek testu by mohl být tzv. falešně negativní. Největší pravděpodobnost záchytu viru u osob v kontaktu s pozitivním člověkem je 5. den, proto metodika Ministerstva zdravotnictví doporučuje kontrolní test podstoupit mezi 5. – 7. dnem po kontaktu s pozitivní osobou. Pokud je osoba v kontaktu s onemocněním odebraná v tomto termínu a je negativní, tak se u ní s poměrně velkou pravděpodobností již nákaza covid - 19 nerozvine, nadále však zůstává v karanténě.

 

V Praze 18. 1. 2021

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mlučí HSHMP