Preventivní akce Evropský týden testování na HIV a žloutenky také v Praze: 22. – 29. listopadu 2019

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") se připojuje k osvětové kampani „Evropský týden testování na HIV a žloutenky“, která v mnoha státech Evropy, včetně ČR, proběhne v období od pátku 22. do pátku 29. listopadu 2019. Bude tak předcházet 1. prosinci, kdy je připomínán „Světový den boje proti AIDS“. V uváděné době budou mít lidé možnost se nechat zdarma otestovat na HIV infekci způsobující onemocnění AIDS a dále na žloutenku B a C. Budou tak moci předejít eventuálnímu pozdnímu odhalení infekce.

 
Na území hl. m. Prahy se mohou zájemci nechat zdarma otestovat hned na 8 místech, a to právě již ve výše uváděném období, 22. - 29. listopadu. HSHMP tuto aktivitu velmi vítá,  proto se k této aktivitě připojuje, a zároveň vyzývá obyvatele hl. m. Prahy, kteří mají jakékoli pochybnosti, k aktivní účasti na této důležité preventivní akci. Zastřešující organizací kampaně na území ČR je Státní zdravotní ústav v Praze.
 
 
Evropský testovací týden nabízí ideální příležitost, jak odhalit počátky HIV infekce. Čím dříve je infekce odhalena, tím účinněji odpovídá tělo pacienta na léčbu a předchází se nežádoucím komplikacím. Akce je určena široké veřejnosti. Nechat se otestovat může každý, kdo byl v minulosti vystaven riziku infekce HIV – zejména prostřednictvím nechráněného pohlavního styku nebo kontaktu s infikovanou krví při injekčním užívání drog. Testování by měli využít především lidé ze skupin ohroženějších HIV infekcí a žloutenkami, tedy muži mající sex s muži, osoby poskytující sexuální služby za úplatu a injekční uživatelé drog.
 
HIV statistika v Praze

K 30. 9. 2019 bylo na území hl. m. Prahy evidováno 1 729 HIV pozitivních lidí a u 288 osob se projevily klinické příznaky samotného onemocnění AIDS (dle kumulativních údajů za období 1. 10. 1985 – 30. 9. 2019). Od ledna do konce září letošního roku bylo v hl. m. Praze nově diagnostikováno celkem 82 HIV pozitivních případů, přičemž v září bylo HIV prokázáno u 6 lidí.  V celé ČR bylo k 30. 9. 2019 evidováno 3 385 HIV pozitivních, z toho v 708 případech se již u pacientů objevily klinické příznaky nemoci AIDS (dle kumulativních údajů za období 1. 10. 1985 – 30. 9. 2019 - zdroj dat: SZÚ - Měsíční výkazy o výskytu HIV/AIDS v České republice a tiskové zprávy Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS - září 2019 )
 
V oblasti prevence přenosu viru HIV doporučuje HSHMP dodržovat osvědčená pravidla: věrnost v partnerských vztazích, při náhodném sexuálním kontaktu vždy správně a důsledně používat prezervativ, uživatelé drog by měli používat výhradně sterilní vybavení při injekčním užívání.
 
FOTO č. 1: ilustrační obrázek
 
V Praze se objevují i hepatitidy
 
Včasný záchyt hepatitid vede k rychlému zahájení účinné léčby a dává velkou šanci na úplné vyléčení. HSHMP dlouhodobě doporučuje zájemcům zvážit možnost očkování proti virové hepatitidě A a B.
 
V rámci prevence tohoto onemocnění HSHMP upozorňuje na nutnost pečlivě dodržovat pravidla osobní hygieny, nekonzumovat potraviny a vodu z neověřených či nedůvěryhodných zdrojů, a to zejména při cestování, a vyvarovat se rizikového chování, tedy hlavně nitrožilního užívání drog se sdílením injekčních jehel a stříkaček.
 
FOTO č. 2: ilustrační obrázek

 

Seznam testovacích míst v Praze

 
 
Detailní informace
 
Bližší podrobnosti k akci "Evropský testovací týden HIV a žloutenky" jsou zveřejněny na internetových stránkách Národního programu HIV/AIDS v ČR http://www.prevencehiv.cz/
 
Osvětové materiály
 
 
V Praze 22. 11. 2019
 
Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP