Při pražské hygienické stanici nově zřízena dočasná pozice OMBUDSMANA TRASOVÁNÍ

S cílem prohloubení vzájemného pochopení a korektních vztahů mezi hygieniky, covid-19 pozitivními pacienty a jejich potenciálními rizikovými kontakty, zřídila Hygienická stanice hlavního města Prahy novou, dočasnou pracovní pozici OMBUDSMANA TRASOVÁNÍ. Ke zřízení této funkce došlo v úzké spolupráci s hlavním městem Prahou - Magistrátem hlavního města Prahy. Smyslem zřízení pozice je dále posílit důvěru Pražanů v trasování.

 

 

Na ombudsmana trasování se lidé mohou obracet s  připomínkami, pokud v rámci trasování covid-19 pozitivních případů dojde k výskytu nějaké nejasnosti nebo problému, u kterých se ukáže jako potřebné jejich prověření či doplňující vysvětlení. Případné podněty od veřejnosti mohou přispět k dalšímu vylepšování kvality trasování.

 

Na ombudsmana se mohou Pražané obracet prostřednictvím následující emailové adresy: ombudsman.trasovani@praha.eu

 

  • HSHMP očekávává, že funkce ombudsmana uvolní kapacity pražských hygieniků pro trasování a pomůže veřejnosti vysvětlovat principy a metody práce hygieniků.
     
  • V běžném provozu může docházet k některým nedorozuměním. Ombudsman trasování tak bezesporu přispěje ke zvýšení vzájemného porozumění mezi občany a hygieniky. Jeho hlavním posláním bude úsilí o zajištění bezproblémové komunikace mezi zúčastněnými stranami, například při řešení obsáhlejších dotazů, stížností či žádostí nezávislou, klidnou a laikům srozumitelnou formou.

    


PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI PŘÍPADNĚ PODÁVANÉHO PODNĚTU

 

Z podaného podnětu musí být zřetelné následující údaje:

 jméno a příjmení toho, kdo podnět podává

kontaktní adresa, email, telefon

předmět podnětu
(popis podstatných okolností, které jsou  předmětem podnětu)

 

HSHMP předem děkuje za poskytnutí součinnosti všem, kteří svůj podnět zašlou a dalším za veškerou spolupráci!

 

Pražští hygienici jsou na straně veřejnosti a pro zvládání epidemilogické situace covid-19 v Praze činí maximum možného!

 

Jsme v tom společně!