Rada/odborný rada odboru hygieny práce - Chemik (SM 384)

Ředitelka HSHMP se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 31. 8. 2021 výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada odboru hygieny práce – SM 384 (12. platová třída). Bližší informace v přiloženém oznámení.

 

V Praze dne 31. 8. 2021

 

 

Ing. Aneta Cingelová

odborný rada oddělení personalistiky


 

Přílohy