Rada/odborný rada oddělení hygieny obecné a komunální - pobočka Centrum - SM 277

Ředitel HSHMP se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 18. 10. 2021 výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny obecné a komunální – pobočka Centrum – SM 277 (11. platová třída). Bližší informace v přiloženém oznámení.

 

V Praze dne 18. 10. 2021

 

 

Gabriela Jurčíková

vrchní referent oddělení personalistiky