Reakce HSHMP na článek ze zpravodajského serveru iRozhlas.cz ze dne 11. 2. 2021

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") reaguje na článek zverejněný dne 11. 2. 2021 na zpravodajském internetovém portále iRozhlas.cz pod názvem "„Premiér není v karanténě, protože je očkovaný, tvrdí nemocná šéfka Úřadu vlády. Hygienička nesouhlasí." HSHMP konstatuje, že v daném textu došlo k velmi výraznému obsahovému zkreslení vyjádření ředitelky HSHMP MUDr. Zdeňky Jágrové a vytržení jejího vyjádření z původně dotazovaného konceptu do zcela jiné obsahové roviny.

 

 

Ředitelka HSHMP se snažila být vůči dotazům sdělovacích prostředků vždy vstřícná a otevřená, a kdykoli jí její velmi vysoká pracovní zaneprázdněnost umožňovala, snažila se pokaždé, v zájmu objasňování záležitostí souvisejících s covid-19 problematikou, rychle a s maximální erudovaností reagovat na příchozí telefonické dotazy celé řady zástupců médií. Se stejným přístupem přijala v daný okamžik také telefonát zpravodajského serveru iRozhlas.cz.

 

Na položený dotaz ohledně problematiky nařizování karantén osobám po absolvování obou očkovacích dávek proti onemocnění covid-19 paní ředitelka reagovala plně v souladu s aktuálním, v tom okamžiku platným, algoritmem Ministerstva zdravotnictví. Tedy, že takovým osobám je karanténa prozatím nařizována. Současně však upozornila na blížící se počátek platnosti algoritmu nového, kdy se osobám po aplikaci druhé očkovací dávky již karanténa nařizovat nebude.

 

Obsahové zkreslení a významové posunutí vyjádření ředitelky do naprosto odlišné roviny ve  zveřejněném textu spočívá v tom, že ředitelka HSHMP odpověděla na otázku, zda ukončené očkování vylučuje nařízení karantény. Ukončené očkování zatím není důvodem pro to, aby  karanténa nebyla nařízena. V případě předsedy vlády však ukončené očkování, o němž v jednom z médií hovořila spolupracovnice pana premiéra, hodnoceno nebylo. Důvodem, který vedl k tomu, že karanténa nebyla premiérovi nařízena byl v tomto případě ten, že oba účastníci měli náležitým způsobem zajištěnu náležitou ochranu dýchacích cest po celou dobu trvání vzájemných kontaktů ve sledovaném časovém úseku, tj. 48 hodin před prvními příznaky onemocnění nakažené osoby.

 

Tento postup plně odpovídá Metodickému pokynu hlavní hygieničky ČR č. j. MZDR 5146/2021-2/OVZ ze dne 11. 2. 2021. Tento metodický pokyn uvádí, že v případě, že se epidemiologickým šetřením zjistí, že jak osoba, u níž bylo laboratorním vyšetřením prokázáno onemocnění COVID-19, tj. přítomnost viru SARS-CoV-2 (dále jen pozitivní osoba), tak i osoba, která byla v úzkém kontaktu s touto pozitivní osobou, měly po celou dobu tohoto kontaktu nasazenou náležitou ochranu dýchacích cest (např. obličejovou chirurgickou roušku nebo respirátor), nenařídí se osobě v úzkém kontaktu karanténa, a to za předpokladu, že tato osoba nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19, a že nebyly epidemiologickým šetřením krajské hygienické stanice a hodnocením rizika prokázány jiné epidemiologicky významné skutečnosti. Uvedený postup je orgány ochrany veřejného zdraví běžně využíván, neboť je zpřesněním Metodického pokynu hlavní hygieničky ze dne 11. 9.2020, č. j. 38651/2020-1/OES. Vzhledem k výše uvedenému proto nebyla předsedovi vlády karanténní opatření uložena.

 

V návaznosti na výše sdělené HSHMP považuje závěr publikovaný ve zveřejněném příspěvku, kdy je mylně dovozováno, že ředitelka HSHMP hovořila o povinné karanténě předsedy vlády, za obsahově zkreslený a významově posunutý do zcela odlišné roviny.

 

Na závěr HSHMP s lítostí konstatuje, že již nebude reagovat na neočekávané příchozí telefonáty zástupců sdělovacích prostředků, aniž by předtím byl dotaz položen písemně a relevantně HSHMP elektronickou formou doručen.

 

V Praze 23. 2. 2021

 

Mgr. Zbyněk Boublík

tiskový mluvčí HSHMP