Aktualizovaný seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici v souladu s ust. § 47a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

V Praze dne 2. 7. 2019

 

Kancelář ředitele HSHMP