Spalničky v Praze: od začátku roku 79 nemocných

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"), jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze, informuje, že na území metropole nadále pokračuje zvýšený výskyt onemocnění spalničkami.

 

HSHMP zveřejňuje aktuální data o stavu onemocnění spalničkami, která jsou platná ke dni 11. 5. 2018:

 

► v období od začátku ledna letošního roku do dnešního dne, tj. 11. května 2018, HSHMP eviduje na území hlavního města Prahy 79 hlášených případů onemocnění spalničkami


► oproti předcházejícímu týdnu stoupl počet hlášených nemocných o 6 případů


►  ve 25 případech jde o děti a mladistvé do osmnácti let


►  v 54 případech o dospělé


►  průměrný věk nemocných je aktuálně kolem 30 let


►  18 dětí proti spalničkám očkováno nebylo (z toho 5 dětí nedosáhlo věku třinácti měsíců potřebného k očkování a u 13 dětí rodiče očkování odložili nebo zcela odmítli); dalších 5 dětí bylo očkováno na Ukrajině a u 2 dětí (cizinců) rodiče o očkování nedohledali potřebné informace

► z  prozatím nemocných dospělých 4 lidé ve věku čtyřiačtyřicet až sedmačtyřicet let absolvovali očkováni jen jednou dávkou očkovací látky;
46 osob pak nedisponovalo žádným dokladem o očkování nebo o očkování neví; kompletní očkování dvěma dávkami očkovací látky doložily 4 osoby.

 

 

 

Veškeré další související informace o onemocnění spalničkami a opatřeních přijímaných ze strany HSHMP jsou publikovány na internetových stránkách pražské hygieny v následujících tiskových zprávách:

 

Tisková zpráva HSHMP o aktuálním vývoji onemocnění spalničkami v Praze z 4. 5. 2018 
"Pražští hygienici kvůli spalničkám vyhlásili mimořádné očkování u zaměstnanců urgentních příjmů pražských nemocnic"

Tisková zpráva HSHMP o aktuálním vývoji onemocnění spalničkami v Praze z 2. 5. 2018
"Pražská hygiena aktivně řeší výskyt spalniček v metropoli"

 

Tisková zpráva HSHMP o aktuálním vývoji onemocnění spalničkami v Praze z 11. 4. 2018
"Stav zvýšeného výskytu spalniček v Praze zatím pokračuje"

 

Tisková zpráva HSHMP o výskytu onemocnění spalničkami v Praze z 2. 3. 2018
"V Praze se vyskytl zvýšený počet spalniček"

 

Informace o charakteru onemocnění spalničkami a významu očkování proti spalničkám obsahují dva aktuální osvětové materiály zpracované v těchto dnech Státním zdravotniím ústavem (SZÚ):

 

osvětový materiál SZÚ - Spalničky jsou závažné onemocnění (PDF, 627 kB)

 

osvětový materiál SZÚ - Spalničky - základní fakta o onemocnění (PDF, 76 kB)


osvětový materiál SZÚ - překlad letáku Světové zdravotnické organizace k očkování proti spalničkám  /WHO/ (PDF, 143 kB)

 

HSHMP  v dané záležitosti postupuje plně v souladu s platnými právními předpisy. Zejména se řídí dle příslušných ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem a  vyhlášky č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce.

 

V Praze 11. května 2018

 


RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel