Stručná informace k výskytu onemocnění covid-19 na Ministerstvu zdravotnictví

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen HSHMP), jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze, může potvrdit výskyt covid-19 pozitivního případu na Ministerstvu zdravotnictví.  Laboratorní výsledek HSHMP obdržela v ranních hodinách dnešního dne a ihned zahájila příslušné epidemiologické šetření, které probíhá plně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména Zákonem o ochraně veřejného zdraví, navazujícími vyhláškami, opatřeními, algoritmy a i doporučeními Světové zdravotnické organizace. Aktuálně covid-19 pozitivní osoba je indikována k domácí izolaci.

 

Cílem probíhajícího epidemiologického šetření je dohledání maximálního množství kontaktů covid-19 pozitivní osoby a posouzení, zda šlo o epidemiologicky významné kontakty,  u kterých budou přijata navazující protiepidemická opatření včetně indikací k absolvování testu na covid-19 a nařízení karanténních opatření.

 

Vzhledem k tomu, že epidemiologické šetření právě v těchto chvílích probíhá, bude mít orgán ochrany veřejného zdraví další informace v horizontu dalších hodin.

 

V Praze 2.9.2020

 

Mgr. Zbyněk Boublík

tiskový mluvčí HSHMP