Sumarizace za 12. 4. 2021: výsledky neinvazivního preventivního antigenního testování žáků a zaměstnanců pražských škol na přítomnost antigenu SARS-CoV-2

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") publikuje tabulku obsahující sumarizaci výsledků neinvazivního preventivního antigenního testování žáků a zaměstnanců pražských škol na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 za termín pondělí 12. dubna 2021.

 


 

 

V Praze 13. 4. 2021

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy