Světový den hepatitidy – 28. července 2017

V roce 2010 byl 28. červenec stanoven Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako Světový den hepatitidy. Od té doby je vyhlašován každoročně. Přináší jedinečnou možnost, jak zvýšit povědomí lidí o virových hepatitidách a udělat tak další krok kupředu v prevenci, diagnostice i léčbě. Letošní celosvětové heslo zní Eliminate hepatitis, tedy: Eliminujme žloutenky.

 

Zdroj: WHO, 2017


Akutní virová hepatitida je onemocnění, které může být vyvoláno pěti různými viry. Viry vyvolávající virové hepatitidy (dále jen „žloutenky“) jsou skupinou rozdílných, nepříbuzných patogenů, které mají schopnost vyvolat zánět a další postižení jater. Název žloutenka se obecně používá i u onemocnění, která nejsou infekční, nejsou vyvolána viry, ale třeba překážkou ve žlučových cestách (kamenem).


Viry infekční žloutenky, přenosné z člověka na člověka, se dělí na dvě skupiny: o žloutence typu A nebo E hovoříme v případech, kdy se onemocnění přenáší fekálně orální cestou, kdy virus, který je vylučován stolicí, se musí dostat do zažívacího traktu vnímavé osoby. Žloutenka typu B, C i D (ta se u nás nevyskytuje) se přenáší parenterální cestou, kdy dochází k průniku viru při těsném kontaktu porušenými sliznicemi a pokožkou nebo při poranění tj. například při sdílení jehel, nebo těsným tělesným stykem.
 

Viry žloutenky A  a  E nezpůsobují chronická onemocnění. Viry žloutenky B, C a D jsou přenášeny parenterálně, tzn., že způsobují akutní i chronickou formu onemocnění a mohou přežívat v organismu, kde se mohou stát dalším rezervoárem pro šíření infekce. Klinické projevy všech žloutenek jsou při akutním onemocnění velmi podobné, a proto je lze odlišit pouze cíleným vyšetřením krve. Začátek onemocnění je podobný jako u jiných virových nákaz – únava, nechutenství, bolest břicha, pocit na zvracení, zvracení, průjem, bolesti kloubů, teplota, vyrážka.


Jak se onemocnění vyvarovat?

V případě žloutenky typu A konzumovat pouze takovou stravu, která je dostatečně tepelně opracovaná. Pro pití používat pouze ošetřené, nezávadné zdroje pitné vody a při konzumaci pokrmů si všímat i provozní hygieny prodejců. Žloutenka typu A je do Česka často importována ze zahraničí a zejména v době letních dovolených se stává nechtěným dárkem po návratu od našich sousedů nebo z jižní Evropy. Ještě rizikovější je oblast severní Afriky, zejména Egypt. Pravidelně k nám dochází k importu této nákazy z oblasti indického subkontinentu a přilehlých zemí od cestovatelů, kteří se nenechali před cestou očkovat. Očkování proti žloutence A je přitom dostupné a lze ho jen doporučit, očkovací látka je bezpečná, nereaktogenní a dlouhodobě chrání. Po podání dvou dávek základního očkování výrobce garantuje ochranu na dobu 25 let.

 

V případě žloutenky typu E je třeba věnovat velkou pozornost konzumaci vepřového masa a produktů z vepřového masa jako jsou prejt nebo klobásy. Důvod?  Značná část evropských vepřů je nakažena touto infekcí a při nedostatečné tepelné úpravě se onemocnění přenese na člověka. Očkovací látka proti žloutence typu E není k dispozici.

 

Jak se žloutenka přenáší?

Žloutenky B a C se přenáší krví, k takovému  přenosu dochází těsným tělesným stykem, sdílením jehel, poraněním. Všechny darované krevní deriváty jsou v Česku před podáním vyšetřovány, tzv. post transfúzní přenos se u nás nevyskytuje. Závažnost obou těchto typů žloutenek spočívá v jejich snadném přesunu do fáze chronického onemocnění jater spojeného s cirhózou a v nejhorší variantě i nádorového onemocnění jater. Proti žloutence B existuje očkování, jehož dostupnost výrazně snížila počty těchto onemocnění na území ČR. Očkovací látka je nyní zahrnuta ve smíšené vakcíně pro základní očkování dětí. Žloutenkou C se mohou snadno nakazit zejména narkomané při sdílení jehel, proto program výměny jehel je nejlepším preventivním opatřením, které vede ke snížení počtu těchto onemocnění. Očkovací látka proti typu C neexistuje, existuje finančně velmi nákladná léčba, která vyžaduje pravidelné několikaměsíční injekční podávání léků. Tato léčba je dostupná a velmi úspěšná.


V přílohách 1 - 3 (pod článkem) si můžete stáhnout plakát i letáček, který zdůrazňuje význam hygieny rukou, jež je úzce spojena s hepatitidou A, známou též jako „nemoc špinavých rukou“. Plakáty jsou vhodné např. do čekáren zdravotnických zařízení, na úřady nebo do firem. Letáčky jsou vhodné také do škol a to pro děti ve věku 7 až 10 let a připravil je Státní zdravotní ústav.

 

V Praze 28. 7. 2017

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru


 

Přílohy