Světový den hygieny rukou - 5. května 2017

Světový den hygieny rukou, který každý rok připadá na 5. květen, a který je součástí iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO) Save lives: Clean your hands / Zachraň život – umývej si ruce upozorňuje na význam mytí rukou jako klíčového preventivního opatření proti přenosu mnoha infekčních onemocnění.

 

V roce 2017 je tématem „Světového dne hygieny rukou“ boj s antibiotickou rezistenci: Fight antibiotic resistance - it's in your hands
 
 Zdroj: WHO, 2017
 
 
V rámci Světového dne hygieny rukou se koná mnoho aktivit, které organizují zdravotnická a jiná zařízení a jsou určena nejen zdravotníkům, ale i celé veřejnosti.
 
Pražští hygienici se připojují k tomuto významnému dni zdravotně-výchovnou aktivitou zaměřenou na edukaci budoucích zdravotnických pracovníků v podobě projektu „Umíte si mýt ruce?“. V rámci „Dne projektů“ oslovila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") dne 22. 3. 2017 již zhruba 170 studentů a pedagogů SZŠ a VOŠ z Alšova nábřeží, Praha 1. Bližší informace z této akce naleznete zde: http://www.hygpraha.cz/dokumenty/den-projektu--na-zdravotnich-skolach-3000_3000_437_1.html
 
 
Dne 4. 5. 2017 v rámci kampaně ke „Světovému dni hygieny rukou“ se HSHMP povedlo edukovat dalších 130 osob z řad studentů a pedagogů SZŠ a VOŠ z Alšova nábřeží, Praha 1. Studenti i pedagogové si mohli vyzkoušet, jak si „umí mýt ruce“, a poté jim pod UV lampou byly předvedeny nedostatečně umyté části rukou (fotografie č. 1 - 2).
 
Fotografie č. 1: Kontrola správného mytí rukou pomocí UV lampy – hřbet ruky
 

Zdroj: HSHMP
 
 
Fotografie č. 2: Kontrola správného mytí rukou pomocí UV lampy – dlaně ruky
 
Zdroj: HSHMP
 
 
Po ukončení programu byla ze strany HSHMP zjišťována také spokojenost účastníků akce s právě proběhlou zdravotně-výchovnou aktivitou. Ankety se zůčastnilo celkem 108 respondentů, tj. 83 % ze všech účastníků akce. Výsledky prezentuje graf 1.
 
Graf 1: Vyjádření spokojenosti s účasti na projektu „Umíte si mýt ruce?“
 

Zdroj: HSHMP
 
 
Státní zdravotní ústav (dále jen "SZÚ") se do této kampaně zapojil vyhlášením soutěže pro děti předškolního a školního věku pod názvem: „MYTÍ RUKOU – PROČ, KDY A JAK?". Bližší informace lze získat na webových stránkách SZÚ, http://www.szu.cz/5-kveten-2017-svetovy-den-hygieny-rukou, a v přiložených dokumentech (přílohy 1-3).
 
 
Zajímavé je také video, kde je prezentováno správné mytí rukou při manipulaci s potravinami: https://www.food.gov.uk/business-industry/food-hygiene/training#toc-3
 
 
Zdroje dat:
 

V Praze dne: 4. 5. 2017
 

Ing. Anna Füleová
vedoucí oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky