Upozornění na falešného kontrolora ve stravovacích zařízeních na území Prahy

Ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") upozorňuje provozovatele potravinářských zařízení, že pod jménem HSHMP nebo pod jménem Státní zemědělské a potravinářské inspekce (dále jen "SZPI") provádí kontroly v zařízením stravovacích služeb falešná osoba, která vystupuje jako kontrolor Bc. Pavel Koudný. Dotyčná osoba provádí na provozovnách kontroly, včetně odběru vzorků. Většinou nenechává na provozovně žádný protokol. V případě vyzvání se prokazuje falešným průkazem znějícím na Ústav pro kontrolu hygieny a potravin a sděluje, že pracuje na objednávku SZPI.

 

Ředitel HSHMP v této věci dnes dopoledne informoval vedení pražské pobočky SZPI i pražské pobočky Státní veterinární správy a taktéž hlavní hygieničku ČR.

 

Ředitel HSHMP upozorňuje, že tato osoba není zaměstnancem orgánu ochrany veřejného zdraví. Odborní zaměstnanci HSHMP, kteří jsou oprávněni provádět státní kontrolu, jsou povinni VŽDY prokázat svou totožnost služebním průkazem zaměstnance orgánu ochrany veřejného zdraví, jehož vzor odpovídá nařízení vlády č. 138/2003 Sb., kterým se stanoví vzor služebního průkazu zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví.

 

 

V příloze je rub i líc služebního průkazu zaměstnanců HSHMP uveden k možné kontrole. Zároveň je v příloze také falešný služební průkaz a hlavička dopisního papíru falašného protokolu o kontrole.

 

 

Ředitel HSHMP zároveň dotyčným „kontrolovaným“ osobám doporučil, aby se v této věci obrátily na místně příslušnou služebnu Policie ČR.

 

 

V Praze dne 6. 9. 2016

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA
ředitel