V 5. kalendářním týdnu roku 2020 žádný nový případ spalniček v Praze

V 5. kalendářním týdnu roku 2020 se v Praze počet nových případů onemocnění spalničkami nezvýšil. V roce 2020 tedy hygienici v Praze neevidují k datu 31. 1. 2020 žádného laboratorně potvrzeného nemocného. Za celý loňský rok 2019 v Praze spalničkami onemocnělo 187 lidí. V roce 2018 to bylo 103 osob. Od začátku epidemického výskytu spalniček, tj. od začátku roku 2018 až do data 31.1.2020, je tedy v metropoli pražskými hygieniky evidováno 290 hlášených a potvrzených případů.

HSHMP zajišťovala protiepidemická opatření celkem u 3477 osob v kontaktu s nemocným (V roce 2020 u žádné osoby, v roce 2019 u 2670 osob, v roce 2018 u 807 osob), Celkem 2003 osobám bylo nezbytné uložit lékařský dohled nebo karanténu (v roce 2020 neuloženo žádné rozhodnutí, v roce 2019 ulořeno 1122 osobám, v roce 2018 uloženo 881 osobě).

 

Spalničky vykazují jistou sezónnost s maximem případů v zimních měsících. V nadcházejícím období tedy stále ještě nelze vyloučit další nárůst počtu onemocnění i vzhledem k předvánočnímu a povánočnímu cestování cizinců z oblastí s výskytem onemocnění spalničkami  do ČR.

 

Osvětové materiály Státního zdravotního ústavu na téma spalničky:

 

leták "Spalničky (measles) – základní fakta o onemocnění" pdf; 76 kB
leták "Spalničky jsou závažné onemocnění" pdf; 627 kB
leták "SPALNIČKY jsou vysoce nakažlivé a závažné onemocnění" pdf; 139 kB

 

Na téma spalničky hovoří v několika stručných, osvětových videích náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči a předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Co jsou to spalničky a čím jsou nebezpečné?

 

Jaká je účinná obrana před spalničkami?

 

 
 

 

 

V Praze 31. 1. 2020

 

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka HSHMP