V Praze 1 668 pozitivních případů onemocnění covid-19-●situace k 24.4.2020;18:00 hodin

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") informuje, že v Praze je, dle posledních výsledků laboratorních testů, celkem 1 668 potvrzených případů onemocnění covid-19. V průběhu uplynulých 24 hodin bylo potvrzeno 7  nových pozitivních případů.


CELKOVÝ STRUČNÝ SOUHRN SITUACE V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE - situace k 24.4.2020;18:00 hodin

 

Kumulativní celkový počet potvrzených případů onemocnění COVID-19 Počet nově hlášených případů onemocnění COVID-19 za posledních 24 hodin Počet osob indikovaných k vyšetření na COVID-19 za posledních 24 hodin Kumulativní celkový počet vyléčených potvrzených případů onemocnění COVID-19 Kumulativní celkový počet zemřelých potvrzených případů onemocnění COVID-19
1 668 7 142 533 70

GRAF - CELKOVÁ SITUACE V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

 


GRAF - VÝVOJ ONEMOCNĚNÍ covid-19 NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PODLE POČTU ONEMOCNĚNÍ V JEDNOTLIVÝCH DNECH

 

 


GRAF - VÝVOJ ONEMOCNĚNÍ covid-19 NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PODLE NÁRŮSTU POČTU ONEMOCNĚNÍ V JEDNOTLIVÝCH DNECH

 

 


► POČTY NEMOCNÝCH PODLE POHLAVÍ

 

MUŽI

820

ŽENY 848
CELKEM 1 668

 


► INFORMAČNĚ - OSVĚTOVÉ MATERIÁLY


► POČTY NEMOCNÝCH PODLE VĚKOVÝCH SKUPIN

A

POČTY NEMOCNÝCH VE VĚKOVÝCH SKUPINÁCH V PŘEPOČTU NA 100 000 OBYVATEL

 

VĚKOVÝ INTERVAL POČTY PACIENTŮ NEMOCNOST NA 100 000 OBYVATEL
0 5 32,49285
1-9 55 42,08175
10-19 61 56,50136
20-29 284 203,0413
30-39 288 128,1595
40-49 293 133,9318
50-59 235 155,5056
60-69 150 101,35
70-79 126 107,6113
80-89 114 249,7043
90 a více 57 608,9744
CELKEM 1 668 127,4613

 

 

 


NEMOCNÍ PODLE DESETI PRAŽSKÝCH OBVODŮ

definovaných zákonem č. 36/1960 Sb., o územním členění státu a vyhláškou  č. 388/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

 

* počet nemocných podle 10 pražských obvodů zpracován z počtu 1 667 pacientů

 

NÁZEV OBVODU POČET NEMOCNÝCH POČET NEMOCNÝCH V PŘEPOČTU
NA 100 000 OBYVATEL
Praha 1 50 169,572
Praha 2 90 181,1157
Praha 3 78 103,5733
Praha 4
(městské části vymezující území obvodu: Praha 4, Praha 11, Praha 12, Praha - Kunratice, Praha - Libuš, Praha - Šeberov, Praha - Újezd)
487 165,9188
Praha 5
(městské části vymezující území obvodu: Praha 5, Praha 13, Praha 16, Praha - Lipence, Praha - Lochkov, Praha - Řeporyje, Praha - Slivenec, Praha - Velká Chuchle, Praha - Zbraslav, Praha - Zličín)
203 95,01477
Praha 6
(městské části vymezující území obvodu: Praha 6, Praha 17, Praha - Lysolaje, Praha - Nebušice, Praha - Přední Kopanina, Praha - Suchdol)
153 129,2929
Praha 7
(městské části vymezující území obvodu: Praha 7, Praha - Troja)
62 134,2137
Praha 8
(městské části vymezující území obvodu: Praha 8, Praha - Březiněves, Praha - Dolní Chabry, Praha - Ďáblice)
148 128,0864
Praha 9
(městské části vymezující území obvodu: Praha 9, Praha 14, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha - Běchovice, Praha - Čakovice, Praha - Dolní Počernice, Praha - Klánovice, Praha - Koloděje, Praha - Satalice, Praha - Vinoř)
188 99,08922
Praha 10
(městské části vymezující území obvodu: Praha 10, Praha 15, Praha 22, Praha - Benice, Praha - Dolní Měcholupy, Praha -Dubeč, Praha - Kolovraty, Praha - Královice, Praha - Křeslice, Praha - Nedvězí, Praha - Petrovice, Praha - Štěrboholy
208 117,4007
CELKEM 1 667 127,3849

 

 

 

► MAPKA S VYZNAČENÍM AKTUÁLNÍHO POČTU NEMOCNÝCH V JEDNOTLIVÝCH PRAŽSKÝCH OBVODECH

 

(situace k 24.4.2020;18:00 hodin) - * počet nemocných podle 10 pražských obvodů zpracován z  počtu 1 667 pacientů

 

 


Denní přehled počtu zařízení,  klientů  a personálu v izolaci a domácí karanténě v souvislosti s podezřením  na onemocnění / potvrzeným onemocněním covid-19 v zařízeních sociálních služeb - situace k 24.4.2020

 

Klienti zařízení - aktuální stav

 

Zařízení zařízení zahrnutá do hlášení (počet) izolace
v daném zařízení
izolace v nemocnici karanténa v daném zařízení karanténa jinde
Poskytovatelé zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče 15 52 17 43 0
Poskytovatelé sociálních služeb v zařízeních domovů pro osoby se zdravotním postižením 6 1 0 0 0
Poskytovatelé domovů pro seniory  34 18 15 45 2
Poskytovatelé domovů se zvláštním režimem  13 0 0 0 0
Poskytovatelé sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě 5 1 0 0 0
Celkem 75 72 32 88 2

 

Personál zařízení - aktuální stav

 

Zařízení zařízení zahrnutá do hlášení (počet) izolace doma izolace v nemocnici karanténa doma
Poskytovatelé zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče 15 37 2 7
Poskytovatelé sociálních služeb v zařízeních domovů pro osoby se zdravotním postižením 6 0 0 0
Poskytovatelé domovů pro seniory 34 23 1 11
Poskytovatelé domovů se zvláštním režimem 13 1 0 0
Poskytovatelé sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě 5 0 0 0
Celkem 75 61 3 18

 


SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE - údaje zveřejněné k datu 24.4.2020

 

Celkový počet provedených laboratorních testů Celkový počet osob s dosud prokázaným onemocněním COVID‑19 (kumulativně za celé období) Aktuální počet hospitalizovaných s onemocněním COVID‑19 Aktuální počet osob s prokázaným onemocněním COVID‑19 (včetně hospitalizovaných, bez vyléčených a úmrtí) Celkový počet vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS Celkový počet úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19
203 622 7 236 395 4 651 2 371 214

Zdroj dat: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 


S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné sdělovat žádné další bližší podrobnosti.


Další informace lze vyhledat na internetové stránce  https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 .V Praze 24.4.2020


MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka HSHMP


Kontakt:
 

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP
t: 733 673 948
e: zbynek.boublik@hygpraha.cz