V Praze poprvé zaznamenána tzv. indická mutace covidu-19

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) zaznamenala na území Prahy první případ onemocnění covid-19 ve verzi označované jako B.1.617, takzvané indické mutace. Případ se týká fyzické osoby z Indie. HSHMP ihned po zjištění dané skutečnosti zahájila detailní epidemiologické šetření a dohledává eventuální rizikové kontakty tak, aby nedošlo k přenosu indické mutace na další osoby.  HSHMP zatím další případy této mutace v Praze neeviduje, doporučuje nicméně veřejnosti, aby byla nadále dodržována potřebná preventivní opatření v podobě adekvátní ochrany dýchacích cest, pravidelného mytí rukou a dodržování rozestupů ve vzdálenostech alespoň dvou metrů.

 

 

Podle zveřejněného stanoviska Světové zdravotnické organizace (WHO) z tohoto týdne zatím o tzv. indické mutaci covidu-19 nejsou k dispozici bližší podrobnosti, WHO nicméně mutaci detailně sleduje a průběžně vyhodnocuje. Na základě současných poznatků se nepředpokládá, že by se měl průběh onemocnění s tzv. indickou mutací výrazně odlišovat od klasického průběhu.

 

Projevem onemocnění u jmenované osoby byla  zvýšená teplota, bolesti svalů a hlavy. Jiné zdravotní obtíže nebyly zjištěny.

 

S rodinou je HSHMP v úzkém kontaktu.

V případě předmětné osoby i jejich rodinných příslušníků bylo dodrženo a postupováno plně v souladu s příslušným Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, týkajícím se omezení překročení státní hranice České republiky.
 

V Praze 29. 4. 2021

 

Mgr. Zbyněk Boublík

tiskový mluvčí HSHMP