V Praze v sobotu 23. ledna 475 nově potvrzených případů onemocnění covid-19

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") informuje, že za sobotu 23. ledna 2021 v Praze eviduje 475 nově potvrzených případů onemocnění covid-19. Od začátku epidemického výskytu onemocnění dne 1.3.2020 dosáhl celkový kumulativní počet případů v Praze k datu 23. 1. 2021 čísla 103 727.

CELKOVÝ STRUČNÝ SOUHRN SITUACE V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE k datu 24.1.2021; 8:00 hodin

 

Kumulativní celkový počet potvrzených případů onemocnění covid-19 od 1.3.2020 k aktuálnímu dni* Počet nově hlášených případů onemocnění covid-19 za posledních 24 hodin Aktuální počet nemocných** k danému dni  - AKTIVNÍ PŘÍPADY**   Kumulativní celkový počet vyléčených potvrzených případů onemocnění covid-19* Kumulativní celkový počet zemřelých potvrzených případů onemocnění covid-19*

103 727

475 10 235 92 126 1 366

Zdroj dat: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS)

* kumulativní statistika od 1.3.2020

** počet aktivních onemocnění, tzn. celkový kumulativní počet nemocných po odečtení počtu vyléčených a počtu úmrtí


VÍCE PODROBNOSTÍ ZDE

 


 


Graf 1:


Graf 2:

 

 


Graf 3:

Hlavní město Praha: Přehled vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle hlášení KHS

 


► TECHNICKO-ORGANIZAČNÍ INFORMACE K EPIDEMIOLOGICKÝM ŠETŘENÍM ONEMOCNĚNÍ covid-19


(poslední aktualizace k 10.12.2020)

 ► 

PES: Protiepidemický systém ČR – stupně pohotovosti dle aktuální epidemiologické situace

(link na informace MZČR a ÚZIS)

 

- k dispozici rovněž Vývoj indexu rizika v čase – přehled po krajích včetně hlavního města Prahy


PES: Protiepidemický systém ČR – krajský přehled
hlavní město Praha

 

Data a analýzy  
(po prolinknutí je třeba otevřít pdf soubor, který je aktualizovaný jednou týdně)

 

Komentáře epidemiologů  -   Aktuální epidemiologická situace: hlavní město Praha
(komentář aktualizován jednou týdně)

 

 


DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE O ONEMOCNĚNÍ covid-19 V PRAZE:  •  Další aktuální data a informace, týkající se onemocnění covid-19 v České republice (odkaz zde:)  

 


 

V Praze 24.1. 2021


Hygienická stanice hlavního města Prahy