Vedoucí služebního úřadu - ředitel/ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy

Státní tajemník v Ministerstvu zdravotnictví jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 11. 10. 2021 1. kolo výběrového řízení na služební místo vedoucí služebního úřadu - ředitel/ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy (14. platová třída). Bližší informace v přiloženém oznámení.

 

V Praze dne 11. 10. 2021