Vláda navrhne prodloužení nouzového stavu do 20. prosince

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje o výsledcích jednání vlády ČR, která mj. požádá Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o prodloužení nouzového stavu do 20.12.2020 a současně upravila některá krizová opatření:

 


Vláda požádá Poslaneckou sněmovnu, aby vyslovila souhlas s prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dnů, tedy do 20. prosince. Kabinet rovněž prodloužil některá opatření proti šíření epidemie koronaviru.

Vzhledem k aktuální epidemické situaci se vláda rozhodla požádat Poslaneckou sněmovnu o další prodloužení nouzové stavu, tentokrát do 20. prosince 2020. Prodloužení je potřeba s ohledem na nutnost ponechat v platnosti dosud přijatá protiepidemická opatření.

 

Vláda rozhodla také o změně některých opatření určených k omezení šíření koronaviru. Od 18. do 20. listopadu je upraveno krizové opatření o zákazu volného pohybu osob. Nově se lze účastnit svatby, pohřbu či bohoslužby, v počtu maximálně 15 osob. Výjimku budou mít také lidé sportující na venkovních sportovištích.

 

Od 18. do 20. listopadu je upraveno také krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb. Bude prodloužena možnost prodejní doby až do 21.00, v provozovně bude moci být maximálně 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy a nově je výjimka ze zákazu pro psí a kočičí salóny.

 


Číslo předpisu ve Sbírce zákonů Druh předpisu Číselné oznacení usnesení vlády ČR Věcné zaměření předpisu
462. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

č. 1185 z 16.11.2020

k subjektům kritické infrastruktury
463. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 1190 z 16.11.2020 k volnému pohybu osob
464. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 1191 z 16.11.2020 k provozu škol
465. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 1192 z 16.11.2020 k

maloobchodnímu prodeji a  prodeji a poskytování služeb v provozovnách; přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), akcím, poskytování ubytovacích služeb atd.

ODKAZ NA ÚŘEDNÍ DESKU HSHMP


Od 18. do 20. listopadu budou moci do škol a školních družin docházet k prezenční výuce, za přísných protiepidemických opatření, žáci 1. a 2. tříd. Mezi výjimky z opatření o omezení provozu škol nově patří například i individuální konzultace na základních a středních školách. Informace k omezením v oblasti školství od 18. listopadu https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq#omezeni-do-201117.

 

Vláda schválila také krizové opatření, které má v době pandemie zajistit chod prvků kritické infrastruktury. Jedná se jak o režimová opatření týkající se zaměstnanců, tak musí subjekty kritické infrastruktury nově určit nezbytné smluvní dodavatele, vést si jejich aktuální seznam, pravidelně tento seznam předávat příslušnému ministerstvu nebo jinému správnímu úřadu. Jedná se o nařízení, které platilo již na jaře během první vlny pandemie.

 


FOTO: ilustrační obrázek

 

S účinností od 18. do 20. listopadu 2020 je upraveno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest a s účinností od 17. listopadu je upraveno ochranné opatření týkající se překročení státní hranice ČR. Prodlužuje se možnost cestovat v nutných případech do červených zemí až na 24 hodin bez testu. Toto platí pro zdravotní, rodinné, obchodní nebo pracovní důvody. Možnosti cestování se mění i pro nesezdané páry. Nově se bude možné setkat i s partnerem ze země, odkud je do ČR třeba vízum. Podmínkou je doložení dlouhodobého vztahu.

 

Vláda projednala také Soubor opatření v oblasti péče o duševní zdraví pro druhou vlnu epidemie covid-19. Mezi opatření patří realizace informační kampaně k oblasti duševního zdraví, posílení linek psychické pomoci, zapojení Armády a složek IZS do psychologické podpory, či zvýšení dostupnosti psychoterapie a psychosociálních intervencí. Zároveň dojde k implementaci programu prevence duševních onemocnění do škol a vytvoření sítě zdravotních krizových center s komplexní péčí.

 

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-16-listopadu-2020-184886/.

 

V Praze 16.11.2020

 

Úřad vlády České republiky

odbor komunikace