Vláda rozhodla o prodloužení nouzového stavu do 12. prosince, od pondělí dojde k dílčímu zmírnění některých opatření

Hygienická stanice hlavního města Prahy publikuje tiskovou zprávu Úřadu vlády České republiky informující mimo jiné o vládou ČR prodlouženém nouzovém stavu do zatím 12.12.2020:

 


Nouzový stav v České republice bude prodloužen zatím do 12. prosince. Na základě předchozího souhlasu Poslanecké sněmovny rozhodla o jeho prodloužení na mimořádné schůzi v pátek 20. listopadu 2020 vláda Andreje Babiše. Od pondělí 23. listopadu ale dojde k několika dílčím změnám v přijatých krizových opatřeních, která povedou k mírnému uvolnění stanovených restrikcí.
 

Všechna dosud platná krizová opatření, která vláda přijala v rámci nouzového stavu platného do 20. listopadu, zůstávají na základě vládou vyhlášeného prodloužení nouzového stavu o další tři týdny i nadále v platnosti. Od pondělí ale dojde k několika dílčím úpravám, například v oblasti omezení volného pohybu či omezení maloobchodního prodeje a služeb. Postupně také naběhnou změny v zákazu školní docházky.

 

Mezi nejdůležitější přijaté změny od 23. listopadu patří zkrácení úplného zákazu volného pohybu osob ze současných 21 hodin na dobu od 23 hodin do 04.59 hodin druhého dne. Mezi výjimky ze zákazu nově přibude cesta zpátky do místa bydliště. Nově bude možné konat svatby, pohřby, bohoslužby či uzavření registrovaného partnerství v počtu do 20 osob. Zvýší se i limit pro shromažďování nepříbuzných osob, a to ze dvou na šest. Nově budou umožněna i náboženská shromáždění, ale opět jen do 20 osob a za dodržení nařízených hygienických opatření.

 

V oblasti maloobchodu a služeb bude od pondělí umožněn také venkovní prodej vánočních stromků, kaprů a vánočních ozdob. Obchody budou moci mít otevřeno také až do 23 hodin a nově budou moci na žádost myslivců, kvůli prevenci výskytu afrického moru prasat, mít otevřeno i prodejny zbraní a střeliva. Nové znění nařízení umožní také koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté, avšak jen bez přítomnosti diváků, či profesní vzdělávání členů jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, jako jsou například zkoušky v autoškole.

 

Dílčí úpravu dozná od pondělí i pravidlo pro vstup do obchodů a dalších provozoven. U těch malých do 15 m2 se nebude omezení počtu zákazníků na jednoho vztahovat na dítě do 15 let doprovázející dospělou osobu a na asistenční doprovod zdravotně postižených. U všech ostatních obchodů se do limitu zákazníků nebudou počítat děti do šesti let v doprovodu dospělé osoby. U rodičů s kočárky nově nebude smět provozovatel vyžadovat použití nákupního košíku a dítě v kočárku se nesmí počítat do limitu osob.


► PŘEHLED KRIZOVÝCH OPATŘENÍ PŘIJATÝCH VLÁDOU ČR DNE 20.11.2020

 

Číslo předpisu ve Sbírce zákonů Druh předpisu Číselné oznacení usnesení vlády ČR Věcné zaměření předpisu
471. Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 č. 1195 z 20.11.2020 k prodloužení nouzového stavu
472. Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření č. 1196 z 20.11.2020 prodloužení stávajících opatření
473 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 1197 z 20.11.2020 k omezení škol od 23. listopadu 2020
474. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 1198 z 20.11.2020 k omezení škol od 25. listopadu 2020
475. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 1199 z 20.11.2020 k omezení škol od 30. listopadu 2020
476. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 1200 z 20.11.2020 k omezení volného pohybu
477. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 1201 z 20.11.2020 k omezení maloobchodu
478. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 1202 z 20.11.2020 k orgánům veřejné moci

Dalšího rozvolnění se dočká i školstvíOd 23. listopadu bude možné konání mezinárodně uznávaných zkoušek. Od 25. listopadu se do škol vrátí závěrečné ročníky středních a vyšších odborných škol a konzervatoří a studenti na praxe, povolena bude i individuální prezenční výuka jeden na jednoho na základních uměleckých a jazykových školách. V případě vysokých škol bude možná praktická, laboratorní, experimentální či umělecká výuka posledních ročníků ve skupinách o maximálně dvaceti studentech a realizace individuálních studijních plánů studentů doktorského studia.

 


FOTO: ilustrační obrázek

 

Od 30. listopadu by pak měla být umožněna prezenční výuka celých prvních stupňů a 9. tříd základních škol a turnusová výuka a druhých stupňů základních škol a na nižších stupních víceletých gymnázií.

 

V pondělí také přestane platit ta část krizového opatření vlády, která omezuje chod orgánů veřejné moci a správních orgánů jen na nejnutnější činnosti za minimálního možného počtu zaměstnanců. Nadále však platí, že by zaměstnanci úřadů a institucí měli na nezbytné minimum omezit kontakty s klienty a veřejností a že úřady mají mít pro veřejnost otevřeno jen dva dny v týdnu po nanejvýš pěti hodinách.

 

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-20--listopadu-2020-184969/.


► PŘEHLED MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ VYHLÁŠENÝCH MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ DNE 20.11.2020

 

Název mimořádného opatření číslo jednací odkaz na úřední desku Ministerstva zdravotnictví souhlas vlády ČR

Mimořádné opatření – antigenní testování – sociální služby, týdenní stacionáře, s účinností od 21. 11. 2020

 MZDR 47828/2020-8/MIN/KAN

z 20.11.2020

https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-socialni-sluzby-tydenni-stacionare-s-ucinnosti-od-21-11-2020/ usnesení vlády ČR ze dne 20. 11. 2020 č. 1203 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví

Mimořádné opatření – antigenní testování – klienti, s účinností od 21. 11. 2020

MZDR 47828/2020-6/MIN/KAN
z 20.11.2020
https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-klienti-s-ucinnosti-od-21-11-2020/  usnesení vlády ČR ze dne 20. 11. 2020 č. 1203 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví

Mimořádné opatření – antigenní testování – zaměstnanci, s účinností od 21. 11. 2020

MZDR 47828/2020-7/MIN/KAN

z 20.11.2020

https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-zamestnanci-s-ucinnosti-od-21-11-2020/ usnesení vlády ČR ze dne 20. 11. 2020 č. 1203 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 21. 11. 2020

 MZDR 15757/2020-40/MIN/KAN
z 20.11.2020

https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-21-11-2020/

usnesení vlády ČR ze dne 20. 11. 2020 č. 1203 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví

Mimořádné opatření – nařízení zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc, s účinností od 23. 11. 2020

MZDR 51822/2020-1 /MIN/KAN
z 20.11.2020

https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-narizeni-zarizenim-pro-deti-vyzadujici-okamzitou-pomoc-s-ucinnosti-od-23-11-2020/

usnesení vlády ČR ze dne 20. 11. 2020 č. 1203 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictvíV Praze 20.11.2020

 

Úřad vlády České republiky
odbor komunikace