Vláda schválila aktualizovaný Strategický rámec Zdraví 2030

Hygienická stanice hlavního města Prahy seznamuje veřejnost s aktualitou Ministerstva zdravotnictví ze dne 4.11.2020 o aktualizaci dokumentu "ZDRAVÍ 2030 - strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030" schválené vládou ČR dne 13.7.2020:

 


Vláda schválila aktualizovanou verzi Strategického rámce Zdraví 2030. Nová verze reaguje na pandemii covid-19 a přehodnocuje strategický směr českého zdravotnictví do roku 2030. Zohledňuje především předpokládané zdravotní a ekonomické dopady.

 

 

Směr nastavený ve Strategickém rámci Zdraví 2030 byl schválen vládou ČR usnesením 817/2019 dne 18. listopadu 2019  a odráží také aktuální dění v prioritách resortu.


ZDRAVÍ 2030 - STRATEGICKÝ RÁME ROZVOJE PÉČE O ZDRAVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DO ROKU 2030

 

(aktualizovaná verze-pdf;2,69 MB)


Změna se týká doplnění relevantních dat do analytické části. Upravena je také návrhová část dokumentu, kde jsou stávající strategické cíle upraveny. Především s ohledem na ochranu obyvatelstva.

 

Stávající strategické cíle:

  1. ochrana a zlepšení zdraví obyvatel
  2. optimalizace zdravotnického systému s ohledem na zvýšení jeho schopnosti reagovat na nové výzvy
  3. podpora vědy a výzkumu

Aktuální epidemiologická situaci vedla k úpravám specifického cíle 1.2 Prevence nemocí, podpora a ochrana zdraví; zvyšování zdravotní gramotnosti a dalších relevantních částí ostatních specifických cílů (2.2 Personální stabilizace resortu zdravotnictví, 2.3 Digitalizace zdravotnictví a 3.1 Zapojení vědy a výzkumu do řešení prioritních úkolů zdravotnictví).

 

Aktualizovaný Strategický rámec Zdraví 2030 byl schválen vládou usnesením 743/20 dne 13. července 2020.

 

 

internetová stránka zdravi2030.mzcr.cz

 

V Praze 4.11.2020

 

Ministerstvo zdravotnictví
odbor komunikace s veřejností