Vláda souhlasila s dočasným odpuštěním DPH na respirátory a novými podmínkami vstupu do ČR od 5. února

AKTUALIZOVÁNO 3. 2. 2021

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje o závěrech jednání vlády České republiky z 1. 2. 2021, detaily v tiskové zprávě Úřadu vlády ČR:

 


Prodejci budou moci zlevnit respirátory třídy FFP2 a vyšší. Vláda České republiky na jednání v pondělí 1. února 2021 uložila místopředsedkyni vlády a ministryni financí, aby vydala rozhodnutí, kterým tyto výrobky dočasně osvobodí od daně z přidané hodnoty. 


Generální pardon ministryně financí umožní prominutí daně z přidané hodnoty za dodání filtračních polomasek a respirátorů, které splňují parametry třídy ochrany minimálně FFP2, KN95 nebo N95 nebo mají stejnou či vyšší filtrační účinnost, a dalších typů respirátorů bez výdechového ventilu, pokud jsou výrobcem určeny jak k ochraně uživatele, tak jeho okolí a pokud se jedná současně o osobní ochranný prostředek kategorie III a zdravotnický prostředek rizikové třídy I podle příslušných předpisů Evropské unie.

 

Vláda si od tohoto kroku slibuje lepší finanční dostupnost těchto účinnějších ochranných prostředků dýchacích cest, což by mělo napomoci k jejich častějšímu používání, a tím ke snížení rizika nákazy nemocí covid-19 v populaci. Opatření, které již Ministerstvo financí zveřejnilo ve Finančním zpravodaji, má platit zatím dva měsíce.

 

FOTO: ilustrační obrázek
 

Vláda v rámci projednávání covidové agendy vyslovila i souhlas s úpravou ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví, které se týká vstupu do České republiky. Od 5. února dojde ke změnám především v otázce povinného testování osob, které do České republiky přijíždějí v rámci povolených výjimek ze zákazu vstupu ze zemí s rizikovým výskytem nemoci covid-19. Osoby ze zemí se středním rizikem budou muset před vstupem do ČR doložit negativní výsledek antigenního nebo PCR testu, u zemí s vysokým či velmi vysokým rizikem, což bude nová kategorie zemí, budou muset ještě ve stanovené době po vstupu na české území podstoupit další PCR test, a to na vlastní náklady.


DALŠÍ PODROBNOSTI K TÉMATU:

 

▪ z úřední desky Ministerstva zdravotnictví a HSHMP

Ochranné opatření - Ministerstvo zdravotnictví – omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 5. 2. 2021 do odvolání

ochranné opatření MZ AKTUALIZACE : 3. 2. 2021

ECDC reaguje na výskyt nových mutací onemocnění COVID-19, tzv. cestovatelský semafor doplní tmavě červená kategorie zemí

tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ČR datum vydání:
2. 2. 2021

Šíření nových mutací COVID-19 znamená nová pravidla pro cestování. Na semaforu přibydou „tmavě červené“ země tisková zpráva Ministerstva zahraničních věcí ČR datum vydání:
1. 2. 2021

Lidé z vysoce rizikových zemí budou muset před testem strávit minimálně pět dnů v karanténě. Výjimky z tohoto pravidla se nově rozšiřují o policisty vykonávající eskortní činnost nebo bezpečnostní doprovod letadel a o občany, kteří doloží, že v posledních 90 dnech prodělali nemoc covid-19.

 

Kompletní výsledky jednání vlády jsou k dispozici na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-1-unora-2021-186378/.

 

V Praze 1. 2. 2021, s aktualizací na webu HSHMP 3. 2. 2021

 

Úřad vlády ČR

odbor komunikace