Vláda vyhlásila nouzový stav do 28. března, od pondělí se zpřísní pravidla pro volný pohyb či maloobchod a opět uzavřou školy

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje o vládou ČR vyhlášeném nouzovém stavu do 28. 3. 2021 kvůli nepříznivé epidemiologické situaci onemocnění covid-19 a na to navazujících přijatých krizových opatření. Více v tiskové zprávě Úřadu vlády:

 


Od soboty 27. února bude na území České republiky platit nový nouzový stav. Na 30 dnů, tedy do 28. března, ho na mimořádném jednání v pátek 26. února 2021 vyhlásila vláda. Zároveň přistoupila ke zpřísnění některých krizových opatření a znovu vyhlásila všechny, které platí dnes.

 

Důvodem pro vyhlášení nového nouzového stavu je velmi špatná epidemická situace způsobená především rychlým šířením tzv. britské mutace koronaviru SARS CoV-2 a potvrzeným výskytem velmi nebezpečné jihoafrické mutace viru a také kritická situace ve zdravotnických zařízeních, které jsou přetíženy náporem těžkých případů pacientů s covid-19.

 

„Jsme přesvědčeni, že nouzový stav potřebujeme hlavně pro to, abychom ochránili životy našich spoluobčanů. Já bych se vrátil do minulého roku – 12. března 2020 jsme vyhlásili nouzový stav, kdy počet nakažených byl 22 a v nemocnici byli tři lidé a nikdo nezemřel. Dnes máme v nemocnicích 7 100 lidí, téměř 1 400 na jednotkách intenzivní péče a bohužel každý den umírají lidé a my musíme za každou cenu nouzový stav vyhlásit,“ konstatoval premiér Andrej Babiš.

 

„My bychom si velice přáli, abychom se ty tři týdny nouzového stavu vrátili rok nazpátek a zkusili se znovu chovat stejně. Já chápu, že je to obrovská zátěž pro nás všechny, a nám to nedělá radost. Ale pokud to neuděláme, tak celý svět uvidí Bergamo v Čechách, protože náš zdravotnický systém zkrátka nebude schopen to ustát. Proto vás prosím a žádám – a chápu, že naše vláda v minulosti nadělala plno chyb a jsme si toho vědomi – ale zkrátka bychom chtěli, abyste nám ještě jednou dali šanci, abychom se společně snažili v rámci nouzového stavu ty tři týdny vydržet a zastavit ten vir a vrátit se postupně do normálu,“ vyzval předseda vlády.

 

Vláda zároveň rozhodla o novém vyhlášení stávajících krizových opatření vlády a prodloužení platnosti mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Od 1. března dojde ale vzhledem k současné situaci k několika zpřísněním. V zastavěném území obce bude povinné všude venku nosit minimálně zdravotnickou roušku, respirátor nebo jiný podobně účinný ochranný prostředek splňující příslušnou normu. Na nejvíce rizikových místech, jako jsou obchody či MHD, už nebude možné nahradit respirátor dvěma rouškami.

 

Končí i výjimka pro zaměstnance. Ti si budou moci ochranný prostředek sundat pouze tehdy, pokud budou na svém pracovišti sami. Zaměstnavatelé však budou mít od 1. března povinnost své zaměstnance, kteří přicházejí do styku s jinými osobami, ochrannými prostředky vybavit v dostatečném počtu na každou pracovní směnu.

 

K razantnímu zpřísnění vláda přikročila v otázce volného pohybu osob. Od 1. března bude platit zákaz opouštět území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území má dotyčný trvalý pobyt nebo bydliště, bez zásadního důvodu, jakým je například cesta do zaměstnání či k lékaři. Zákaz bude platit i obráceně pro vstup do jiného okresu, kde dotyčný nebydlí. Pokud lidé vlastní rekreační objekt, pak na něj mohou do začátku platnosti nařízení odjet, ale bude se po dobu platnosti opatření považovat za jejich bydliště. Cesty mimo vlastní okres bude muset každý umět při případné kontrole doložit buď příslušným potvrzením, nebo čestným prohlášením.

 

Zpřísnění se týká i pohybu přes den ve volném čase. Povoleny budou jen nezbytné cesty, například na nákupy, a cesty do přírody a sportování, ale jen za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti a na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště. Provozovatelům dětských hřišť vláda důrazně doporučuje tato hřiště pro veřejnost uzavřít. Podrobné informace na stránkách Ministerstva vnitra.

 

K dalšímu omezení dochází i v oblasti maloobchodu a služeb. Vláda zredukovala počet výjimek ze zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovně. Ve výjimkách už nejsou například prádelny a čistírny, autoservisy a prodejny náhradních dílů, prodejny textilního materiálu a textilní galanterie, zámečnictví, papírnictví či prodejny se zbraněmi a střelivem. Zavřít budou opět muset i prodejny dětského oblečení a obuvi a například provoz automyček bude možný jen bez obsluhy. Přerušit činnost budou muset také provozovny péče o dítě do tří let věku v denním režimu s výjimkou dětské skupiny při zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb. Omezen bude opět také provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze poskytovat výlučně lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

 

Od 1. března budou muset přerušit prezenční školní docházku i žáci 1. a 2. ročníků základních škol včetně přípravných stupňů, speciálních škol a praktických škol jednoletých a dvouletých. Vláda se rozhodla uzavřít i mateřské školy. Výjimku budou mít jen základní školy, školky a dětské skupiny při zdravotnickém zařízení, školy zřízené při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pokračovat bude i nařízení vlády, které ukládá hejtmanům a pražskému primátorovi zabezpečit péči o děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému, pracovníků kritické infrastruktury, bezpečnostních sborů a dalších vybraných profesí. Možné budou pouze individuální konzultace.


Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-26-unora-2021-186956/.

 


► USNESENÍ VLÁDY ČR ZE DNE 26. 2. 2021

 

Číslo předpisu ve Sbírce zákonů Druh předpisu Číselné označení usnesení vlády ČR Věcné zaměření předpisu
96. Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021 č. 196 z 26. 2. 2021 Vyhlášení nouzového stavu souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky
97. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 197 z 26. 2. 2021 Krizové opatření: maloobchod; přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb; kulturní představení; vzdělávací akce-zkoušky; sportoviště; volný čas; ubytovací služby; tržnice a další...
98. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 198 z 26. 2. 2021 Krizové opatření: k volnému pohybu; pobytu cizinců; práci na dálku; používání prostředků ochrany dýchacích cest na pracovišti, shromažďování atd. 
99. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 199 z 26. 2. 2021 Krizové opatření: orgány veřejné moci - provoz
100. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 200 z 26. 2. 2021 Krizové opatření: k provozu škol
101. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 201 z 26. 2. 2021 Krizové opatření: návštěvy: lůžková zdravotnická a pobytová sociální zařízení
102. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 202 z 26. 2. 2021 Krizové opatření:  vycházky klientů pobytových zařízení sociálních služeb
103. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 203 z 26. 2. 2021 Krizové opatření: k návštěvám ve věznicích
104. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 204 z 26. 2. 2021 Krizové opatření: k omezení pohybu v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov
105. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 205 z 26. 2. 2021 Krizové opatření: k subjektům kritické infrastruktury
106. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 206 z 26. 2. 2021

Krizové opatření: k provádění lékařských prohlídek - kategorie prací dle zákona 258/2000 Sb. v době NS

 

příloha usnesení vlády č. 206 z 26. 2: 2021

107. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 207 z 26. 2. 2021 Krizové opatření: k provozu krematorií
108. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 208 z 26. 2. 2021 Krizové opatření: k poskytování sociálních dávek - průkazy osob se zdravotním postižením
109. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 209 z 26. 2. 2021 Krizové opatření: k datovým schránkám
110. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 210 z 26. 2. 2021 Krizové opatření: cizinci - postup - pracovní poměr
111. Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu č. 211 z 26. 2. 2021 Krizové opatření o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
112. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 212 z 26. 2. 2021 Krizové opatření: k určení škol - výkon nezbytné péče o děti ve věku od 2 do 10 let pro zákonné zástupce vybraných profesí
113. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 216 z 26. 2. 2021 Krizové opatření: omezení pohybu - nemožnost opustit až na předem definované výjimky území okresu nebo hlavního města Prahy
114. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 217 z 26. 2. 2021 Krizové opatření: omezení maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách

 

 


ODKAZY NA ÚŘEDNÍ DESKU HSHSMP - MIMOŘÁDNÉ A OCHRANNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍV Praze 26. 2. 2021

 

Úřad vlády České republiky

odbor komunikace