Vrchní referent/rada oddělení protiepidemického - pobočka Východ (SM 290)

Ředitel HSHMP se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 18. 10. 2021 výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada oddělení protiepidemického – pobočka Východ – SM 290 (10. platová třída). Bližší informace v přiloženém oznámení.

 

V Praze dne 18. 10. 2021

 

 

Ing. Aneta Cingelová

odborný rada oddělení personalistiky


 

Přílohy