Výroční zpráva „Zdravotní následky léčených uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2018“

Vážení čtenáři, vážení kolegové a návštěvníci webových stránek Hygienické stanice hlavního města Prahy,
 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) předkládá Výroční zprávu „Zdravotní následky léčených uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2018“ (pdf; 517 kB). Tato zpráva navazuje na vydávané publikace (období let 2007–2015) s názvem „Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog v Praze“. Z důvodu nedostupnosti validních dat se zpráva za rok 2018 zaměřuje pouze na zdravotní dopady u léčených uživatelů drog v hl. m. Praze.

Hlavní závěry plynoucí z této zprávy jsou následující:

 

Virové hepatitidy
 

➢ V hl. m. Praze bylo v roce 2018 diagnostikováno celkem 16 případů VHA, mezi nemocnými VHA nebyl zaznamenán ani jeden injekční uživatel drog.

➢ V roce 2018 se počet nakažených akutní VHB v hl. m. Praze opět snížil, a to na 14 případů; z toho ani jeden IUD

➢ Chronická VHB byla diagnostikována v hl. m. Praze celkem u 80 osob s nulovým podílem IUD na tomto onemocnění

➢ V roce 2018 bylo v hl. m Praze diagnostikováno celkem 139 případů VHC; z toho bylo 53 injekčních uživatelů drog

➢ V pětiletém sledování virových hepatitid v hl. m. Praze zaznamenáváme klesající tendenci počtu případů u akutní VHB. U chronické VHB a zejména u chronické VHC naopak počet případů stoupá. Stoupá i počet IUD s chronickou VHC.


Infekce virem lidské imunodeficience
 

➢ V roce 2018 v Česku bylo zjištěno 208 nových případů.

➢ Více než polovina osob, u kterých byla v roce 2018 nově diagnostikovaná infekce HIV, uvádí obvyklé bydliště v hl. m. Praze (53 %).

➢ Nejčastějším způsobem přenosu infekce virem HIV je přenos pohlavní cestou, přenos injekční cestou se v Česku roce 2018 uplatnil u 7 injekčních uživatelů drog.


Programy harm reduction
 

➢ V rámci harm reduction programů bylo v roce 2018 na území hl. m. Prahy vydáno celkem 2 387 152 jehel a stříkaček; oproti roku 2017 došlo ke snížení počtu vydaných jehel a stříkaček o 1,1 %.

 

Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu (pdf; 517 kB).


 V Praze 7. 10. 2019


MUDr. Zdeňka Jágrová
pověřená zastupováním ředitele HSHMP