Vývoj onemocnění covid-19 v pražských školách a školských zařízeních od 14. 9. 2020 do současnosti v grafech a tabulkách

Hygienická stanice hlavního města Prahy publikuje přehledný vývoj onemocnění covid-19 v pražských školách a školských zařízeních od 14. 9. 2020 v přehledných tabulkách a grafech tak, jak tento vývoj monitorovala ve svých šetřeních a zjištěních.

 

Prozatímní vývoj onemocnění v roce 2021

 

 

 

Vývoj ve sledovaném období roku 2020

 

 

 

V Praze 6. 5. 2021

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy