Vývoj onemocnění covid-19 v pražských školách a školských zařízeních od 14.9. do současnosti

Hygienická stanice hlavního města Prahy publikuje přehledný vývoj onemocnění covid-19 v pražských školách a školských zařízeních od 14. 9. 2020 v přehledné tabulce a grafu tak, jak tento vývoj monitorovala ve svých šetřeních a zjištěních.

 

Prozatímní vývoj onemocnění od 38. týdne 2020 do 26. týdne 2021

 

 

 

 

V Praze 8. 7. 2021

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy