Z jednání vlády ČR: zkrácení intervalu mezi oběma dávkami u vakcíny od firmy Pfizer/BioNTech; pořadatelé hromadných akcí s účastí více než 1 000 osob-oznamovací povinnost-hygienické stanice

Hygienická stanice hlavního města Prahy publikuje vybrané aktuality z jednání vlády České republiky.

 


Vláda rovněž vyslovila souhlas se dvěma novými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.

 

  

 

V prvním se od 15. července zkracuje interval mezi oběma dávkami u vakcíny Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech z dosavadních 38 až 42 dní na 21 až 23 dní od podání první dávky.

U zbylých dvou dvoudávkových vakcín se lhůty pro podání druhých dávek nemění.

Druhé opatření nařizuje pořadatelům hromadných akcí s předpokládanou účastí více než 1 000 osob, aby pořádání této akce oznámili příslušné krajské hygienické stanici.

 

V případě akcí konaných do 22. července 2021 včetně tak musí učinit bezodkladně, v případě akcí konaných od 23. července 2021 pak nejpozději 5 dnů přede dnem zahájení akce.

 

V Praze 12. 7. 2021

 

Úřad vlády ČR

odbor komunikace