Zásady provozních řádů

Zásady provozního řádu pro činnosti epidemiologicky závažné podle § 19 odst. 1) zákona č. 258/2000 Sb. (viz příloha č. 1)

 

Návrh provozního řád ubytovny (viz příloha č. 2)

 

Zásady provozního řádu přírodního koupaliště, umělého koupaliště (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště dle § 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (viz příloha č. 3)

 

Návrh provozního řádu ubytovacího zařízení pro ubytování na dobu delší než 2 měsíce (viz příloha č. 4)