Výroční zpráva "Zdravotní následky u uživatelů drog v Česku v roce 2015"

Vážení čtenáři a návštěvníci webových stránek Hygienické stanice hlavního města Prahy,

 

předkládaná výroční zpráva navazuje na Hygienickou stanicí hlavního města Prahy každoročně vydávané publikace (období let 1995–2015) s názvem „Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog v České republice“. Z důvodu nedostupnosti kompletních dat se Výroční zpráva za rok 2015 zaměřuje pouze na zdravotní dopady u léčených uživatelů drog v Česku
 

Hlavní závěry plynoucí z této zprávy jsou následující:

  • Injekční uživatelé drog v Česku tvoří stabilně velmi výrazný podíl na počtu nemocných virovou hepatitidou C, u ostatních typů virových hepatitid je jejich podíl zřetelně menší;
  •  Injekční užívání drog v Česku nepředstavuje hlavní cestu přenosu HIV infekce; přes vysoký meziroční nárůst počtu nových případů infekce virem HIV mezi rokem 2014 a 2015 (nárůst o 266 případů) byl pouze u dvou osob prokázán přenos prostřednictvím injekčního užití drogy (jedná se o 0,8 % podíl);
  • V roce 2015 bylo ze spolupracujících zdravotnických zařízení nahlášeno hygienickým stanicím v Česku celkem 1 205 případů akutních intoxikací či jiných zdravotních komplikací v souvislosti s užitím drogy; nejvíce intoxikovaných osob bylo zaznamenáno po užití pervitinu nebo ostatních stimulancií;
  • V roce 2015 evidujeme 23 úmrtí v souvislosti s užitím drogy, je třeba ovšem vzít v úvahu, že toto číslo není ve vztahu k české populaci konečné;
  • Nejvíce případů intoxikací, tj. 42,2 %, je ve věkové skupině 25 – 39 let;
  • Populace uživatelů drog postupně stárne, zvyšuje se i průměrný věk osob se zdravotními komplikacemi vzniklými následkem užití drogy;
  • Nejčastější způsob aplikace základní drogy je požití (47,2 %), injekční aplikace byla evidována ve 25,8 % případů intoxikací; 

 

Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu.

 

V Praze dne 18. 10. 2016

 

Ing. Anna Füleová

vedoucí oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky


 


 

Přílohy