Změna mimořádného opatření – stanovení podmínek pro kulturu s účinností od 14. 6. 2021

  • na webu HSHMP zveřejněno 11. 6. 2021

 

Název mimořádného opatření

číslo jednací

datum zveřejnění na úřední desce Ministerstva zdravotnictví

odkaz na úřední desku Ministerstva zdravotnictví

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – stanovení podmínek pro kulturu s účinností od 14. 6. 2021

MZDR 14601/2021-19/MIN/KAN 11. 6. 2021 https://www.mzcr.cz/zmena-mimoradneho-opatreni-stanoveni-podminek-pro-kulturu-s-ucinnosti-od-14-6-2021/