Zrušení mimořádného opatření ze dne 16. 11. 2020 č. j. MZDR 15757-2020-39-MIN-KAN

HSHMP publikuje Zrušení Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR 
 

  • na webu HSHMP zveřejněno 18. 8. 2021

 

Název mimořádného opatření

číslo jednací

datum zveřejnění na úřední desce Ministerstva zdravotnictví

odkaz na úřední desku Ministerstva zdravotnictví

https://www.mzcr.cz/zruseni-mimoradneho-opatreni-ze-dne-16-11-2020-c-j-mzdr-15757-2020-39-min-kan/

MZDR 15757/2020-57/MIN/KAN 17. 8. 2021 https://www.mzcr.cz/zruseni-mimoradneho-opatreni-ze-dne-16-11-2020-c-j-mzdr-15757-2020-39-min-kan/