Zrušení mimořádných opatření, kterými se stanovuje povinné plošné a screeningové testování obyvatel ČR, s účinností od 1. 7. 2021

  • na webu HSHMP zveřejněno 17. 6. 2021

 

Název mimořádného opatření

číslo jednací

datum zveřejnění na úřední desce Ministerstva zdravotnictví

odkaz na úřední desku Ministerstva zdravotnictví

Zrušení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, kterými se stanovuje povinné plošné a screeningové testování obyvatel ČR, s účinností od 1. 7. 2021

MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN 17. 6. 2021 https://www.mzcr.cz/zruseni-mimoradnych-opatreni-kterymi-se-stanovuje-povinne-plosne-a-screeningove-testovani-obyvatel-cr-s-ucinnosti-od-1-7-2021/