Zrušení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR s účinností od 1. 9. 2021

HSHMP publikuje Zrušení obsolentních mimořádných opatření MZ ČR z roku 2020 a z roku 2021, a Zrušení ochranného opatření MZ ČR ze dne 17. 8. 2021 ke vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19, vše s účinností od 1. 9. 2021

 

  • na webu HSHMP zveřejněno 31. 8. 2021

 

Název mimořádného opatření

číslo jednací

datum zveřejnění na úřední desce Ministerstva zdravotnictví

odkaz na úřední desku Ministerstva zdravotnictví

Zrušení obsolentních mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z roku 2020 a z roku 2021, s účinností od 1. 9. 2021

MZDR 32797/2021-1/MIN/KAN 30. 8. 2021 https://www.mzcr.cz/zruseni-obsolentnich-mimoradnych-opatreni-z-roku-2020-a-z-roku-2021-s-ucinnosti-od-1-9-2021/

Zrušení ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR  ze dne 17. 8. 2021 ke vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 1. 9. 2021

MZDR 20599/2020-113/MIN/KAN 30. 8. 2021 https://www.mzcr.cz/zruseni-ochranneho-opatreni-ze-dne-17-8-2021-ke-vstup-do-zemi-s-extremnim-rizikem-nakazy-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-1-9-2021/