Zrušení mimořádných opatření ze dne 6. 4. 2021 k testování u přijímacích zkoušek a ze dne 27. 5. 2021 k podmínkám testování dětí, žáků a studentů

  • na webu HSHMP zveřejněno 30. 6. 2021

 

Název mimořádného opatření

číslo jednací

datum zveřejnění na úřední desce Ministerstva zdravotnictví

odkaz na úřední desku Ministerstva zdravotnictví

Zrušení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. 4. 2021 k testování u přijímacích zkoušek a ze dne 27. 5. 2021 k podmínkám testování dětí, žáků a studentů

MZDR 14592/2021-14/MIN/KAN 30. 6. 2021 https://www.mzcr.cz/zruseni-mimoradnych-opatreni-ze-dne-6-4-2021-k-testovani-u-prijimacich-zkousek-a-ze-dne-27-5-2021-k-podminkam-testovani-deti-zaku-a-studentu/