Funkce: Pověřen zastupováním funkce ředitele sekce