Hygienická stanice hlavního města Prahy – pobočka JIH

Provozní doba
  • Provozní dobu naleznete zde
Kontakt podatelna
  • Tel.: +420 241 010 346 – 347
  • Ostatní kontakty na jednotlivé odbory naleznete zde
  • Adresa
  • Němčická 1112/8,
  • 142 00 Praha 4
Galerie

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
územní pracoviště v Kutné Hoře U Lorce 40, 284 01 Kutná Hora

Hygienická stanice hlavního města Prahy - pobočka JIH

Pobočka Jih má 2 hlavní administrativní budovy, které se nachází na parcelách číslo 2692/44 o výměře 357 m2 a 2692/45 o výměře 745 m2 v katastrálním území Braník hlavního města Prahy. Jedná se o objekty vystavěny v 60. letech 20. století pro původní účel mateřské školky.

Budova A je dvojpodlažní a slouží jako hlavní budova odborným pracovníkům ochrany a podpory veřejného zdraví. Jsou zde umístěny odbory hygieny komunální, hygieny výživy, hygieny práce a odbor protiepidemický.

Budova B je jednopodlažní a slouží hlavně jako podatelna pobočky Jih a zázemí odboru ekonomicko – provozního.

Braník (katastrální výměra 4,4 km2, počet obyvatel 17 815 k 31. 12. 2014) neoficiálně a v některých historických obdobích nazývaný též Braník je městská čtvrť a katastrální území Prahy, které je součástí městské části Prahy 4. Čtvrť se nachází v jižní části města na pravém břehu řeky Vltavy. Spadá do ní i větší část sídliště Novodvorská. Na území Braníka jako převážně vilové čtvrti se nachází několik architektonicky významných vil a usedlostí. V r. 1960 se Braník stal součástí nového obvodu Praha 4 a v roce 1990 součástí městské části Praha 4.

Působnost

pro územní obvod městské části Praha 4, Praha – Kunratice, Praha 11, Praha – Křeslice, Praha – Šeberov, Praha – Újezd, Praha 12, Praha – Libuš

Jak se k nám dostanete

Metro C – Kačerov, autobusem č. 139, 106, 196, výstup na st. Novodvorská (NE sídliště Novodvorská) a proti stanici (autobus č. 139), resp. obejitím bloku vpravo (autobus č. 106, 196) do ul. Němčické – objekt v zahradě (šedivý) bývalých jeslí. 

Kontakty

Oddělení provozně organizační
Oddělení hygieny dětí a mladistvých
Oddělení hygieny práce
Oddělení hygieny výživy a PBU
Oddělení hygieny obecné a komunální
Oddělení protiepidemické