Hygienická stanice hlavního města Prahy – pobočka ZÁPAD

Provozní doba
  • Provozní dobu naleznete zde
Kontakt podatelna
  • Tel.: +420 233 087 720, 721
  • Ostatní kontakty na jednotlivé odbory naleznete zde
  • Adresa
  • Dukelských hrdinů 347/11,
  • 170 00 Praha 7
Galerie

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
územní pracoviště v Mladé Boleslavi Bělská 151, 293 34 Mladá Boleslav

Hygienická stanice hlavního města Prahy - pobočka ZÁPAD

Pobočka ZÁPAD sídlí v podsklepené třípodlažní budově, která se nachází  na parcele číslo 2095 o výměře 407 m2 v katastrálním území Holešovice hlavního města Prahy. Jedná se o objekt postavený v 80. letech 19. století zámožnou pražskou rodinou, který stojí v památkové zóně (rejstříkové číslo 2212) hlavního města Prahy. V budově se nachází podatelna, odbory hygieny komunální, hygieny výživy,  hygieny práce a protiepidemický.

Smíchov (katastrální výměra 7,05 km2, počet obyvatel 33 558 k 31. 12. 2014) je pražská městská čtvrť a katastrální území na levém břehu Vltavy, náležející do městské části Praha 5. Na severu sousedí s Malou Stranou, na jihu s Hlubočepy, na jihozápadě s Radlicemi. Smíchovský katastr vybíhá na západ severně podél Plzeňské ulice až po hranici s Motolem. Plzeňská ulice ve své horní části až na krátké úseky tvoří hranici mezi Smíchovem a Košířemi. Na protějším pravém břehu řeky se nacházejí od severu Nové Město, Vyšehrad a Podolí. Ke Smíchovu patří také velký vltavský ostrov Císařská louka (naproti Vyšehradu a Podolí) a Dětský ostrov. V letech 1903–1921 byl Smíchov městem, od roku 1838 měl status předměstí. V polovině 19. století byly součástí Smíchova také Košíře, které se později osamostatnily.

Působnost

pro územní obvod městské části Praha 5, Praha – Slivenec, Praha 13, Praha – Řeporyje, Praha 16 (dříve Praha – Radotín) Praha – Velká Chuchle, Praha – Lochkov, Praha – Zbraslav a Praha – Lipence, Praha 17 (dříve Praha Řepy), Praha – Zličín

  • hygiena komunální
  • hygiena výživy
  • epidemiologie
  • hygiena práce

 

Jak se k nám dostanete

Metro C – Vltavská, přestup tram. 14 směr do centra, zastávka Nábřeží Kapitána Jaroše. (Nebo tram č. 1, 25 na Strossmayerovo nábřeží, přesednout na tram. č. 5, 17, 26 do zastávky Nábř. Kapitána Jaroše).

Metro B – Náměstí Republiky, tram. 5, 24, 26 – Strossmayerovo náměstí.

 

Kontakty

Oddělení provozně organizační
Oddělení hygieny dětí a mladistvých
Oddělení hygieny výživy a PBU
Oddělení hygieny obecné a komunální
Oddělení protiepidemické
Oddělení hygieny práce