Informace

Úplný oficiální název:

ČR – Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”)

Adresa sídla:

Hygienická stanice hlavního města Prahy
Rytířská 404/12, p.s. 203
110 01  PRAHA 1

IČO: 71 00 92 56

ID datové schránky: zpqai2i


Emailová adresa k doručení Vašich žádostí a podnětů:  podatelna@hygpraha.cz