Kontakty Odboru protiepidemického

ODBOR PROTIEPIDEMICKÝ
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Mgr. Marie Bílková Odborný pracovník + 420 296 336 708 marie.bilkova@hygpraha.cz
MDDr. Lucie Bučková Odborný pracovník +420 296 336 766 lucie.buckova@hygpraha.cz
MUDr. Martina Marešová Ředitelka odboru +420 296 336 765 martina.maresova@hygpraha.cz
Oddělení protiepidemické
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
MUDr. Kateřina Sobolová Odborný pracovník +420 296 336 763 katerina.sobolova@hygpraha.cz
Jana Dvořáková Odborný pracovník +420 296 336 710 jana.dvorakova@hygpraha.cz
Zuzana Vlachová Odborný pracovník +420 296 336 712 zuzana.vlachova@hygpraha.cz
Hana Blažková Odborný pracovník + 420 296 336 707 hana.blazkova@hygpraha.cz
Bc. Jaroslava Bezděčná, DiS. Odborný pracovník + 420 296 336 709, + 420 222 216 262 jaroslava.bezdecna@hygpraha.cz
Jarmila Hlaváčková Odborný pracovník +420 296 336 790 jarmila.hlavackova@hygpraha.cz
Dana Mazálková, DiS. Odborný pracovník + 420 296 336 788 dana.mazalkova@hygpraha.cz
Ondřej Smílek     Odborný pracovník + 420 296 336 731 ondrej.smilek@hygpraha.cz
RNDr. Jaroslava Zelenková Odborný pracovník + 420 296 336 798, +420 283 840 786 jaroslava.zelenkova@hygpraha.cz
příjem hlášení infekcí:  - + 420 296 336 707 -
oddělení Praha 1: - + 420 296 336 710, + 420 296 336 712 -
hlášení pohlavně přenosných nemocí:  - + 420 296 336 790 -
hlášení tuberkulózy:  - + 420  296 336 788 -
preventivní dozor (stavební dokumentace): -  + 420 296 336 706 -
dezinfekce, desinsekce, deratizace:  - +420 296 336 798 -
Ing. Kalista Košková Vedoucí oddělení + 420 296 336 706 kalista.koskova@hygpraha.cz
Oddělení protiepidemické - Centrum
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Jana Dvořáková Odborný pracovník + 420 233 087 776 jana.dvorakova_11@hygpraha.cz
Michaela Turková Bc. Odborný pracovník +420 233 087 770 michaela.turkova@hygpraha.cz
Světlana Fedorová MUDr. Odborný pracovník +420 233 087 773 svetlana.fedorova@hygpraha.cz
Jitka Petroušková Odborný pracovník + 420 233 087 778 jitka.petrouskova@hygpraha.cz
Jitka Matoušková Odborný pracovník +420 233 087 772 jitka.matouskova@hygpraha.cz
Bc. Dominika Palečková Odborný pracovník +420 233 087 727 dominika.paleckova@hygpraha.cz
MUDr. Alena Olexová Vedoucí oddělení +420 233 087 760 alena.olexova@hygpraha.cz
Oddělení protiepidemické - Západ
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Olga Mrázková Odborný pracovník + 420 233 087 755 olga.mrazkova@hygpraha.cz
Bc. Terezie Kratinová Odborný pracovník + 420 233 087 786 terezie.kratinova@hygpraha.cz
Daniela Košíková Odborný pracovník + 420 233 087 785 daniela.kosikova@hygpraha.cz
Bc. Kateřina Soldánová, DiS. Odborný pracovník + 420 233 087 749 katerina.soldanova@hygpraha.cz
Bc. Anna Hladká Odborný pracovník + 420 233 087 715 anna.hladka@hygpraha.cz
MUDr. Zlata Marešová Vedoucí oddělení +420 233 087 761 zlata.maresova@hygpraha.cz
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Bc. Lucie Pechová Odborný pracovník +420 235 361 116 lucie.pechova@hygpraha.cz
Bc. Jarmila Šťovíčková Odborný pracovník +420 235 361 116 Jarmila.stovickova@hygpraha.cz
Mgr. Lenka Františáková Odborný pracovník +420 235 361 116 lenka.frantisakova@hygpraha.cz
MUDr. Marie Strádalová Vedoucí oddělení +420 235 361 116 marie.stradalova@hygpraha.cz
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Eva Nolčová, DiS. Odborný pracovník + 420 281 000 447 eva.nolcova@hygpraha.cz
Jana Doulíková Odborný pracovník +420 281 000 434 jana.doulikova@hygpraha.cz
Eva Mähringová Odborný pracovník +420 281 000 423 eva.mahringova@hygpraha.cz
Bc. Kateřina Mitevová Odborný pracovník +420 281 000 441 katerina.mitevova@hygpraha.cz
Ing. Marta Bartošová Odborný pracovník +420 281 000 447 marta.bartosova9@hygpraha.cz
Bc. Michaela Ptáčková Odborný pracovník +420 281 000 441 michaela.ptackova@hygpraha.cz
Bc. Ivana Vansáčová       Odborný pracovník + 420 281 000 447 ivana.vansacova@hygpraha.cz
Mgr. Romana Vanclová  Vedoucí oddělení +420 281 000 452 romana.vanclova@hygpraha.cz
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Bc. Pavla Kopalová Odborný pracovník +420 271 087 109 pavla.kopalova@hygpraha.cz
Eva Bártová Odborný pracovník +420 271 087 115 eva.bartova@hygpraha.cz
Barbora Slavíčková Odborný pracovník +420 271 087 147 barbora.slavickova@hygpraha.cz
Mgr. Veronika Růžičková Odborný pracovník + 420 271 087 145 veronika.ruzickova@hygpraha.cz 
Bc. Markéta Míšková Odborný pracovník + 420 271 087 140 marketa.miskova@hygpraha.cz
Mgr. Ladislava Chromá Vedoucí oddělení +420 271 087 120 ladislava.chroma@hygpraha.cz
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Bc. Aleksandra Jurová Odborný pracovník aleksandra.jurova@hygpraha.cz
Alena Kohoutová Odborný pracovník + 420 241 010 332 alena.kohoutova@hygpraha.cz
Lenka Bernardová Odborný pracovník +420 241 010 330 lenka.bernardova@hygpraha.cz
Dana Kolářová Odborný pracovník +420 241 010 338 dana.kolarova@hygpraha.cz
Daniela Šebestová Odborný pracovník +420 241 010 329 daniela.sebestova@hygpraha.cz
Markéta Zimová Odborný pracovník +420 241 010 336 marketa.zimova@hygpraha.cz
Renata Chytrá Odborný pracovník +420 241 010 328 renata.chytra@hygpraha.cz
Bc. Markéta Turečková Odborný pracovník +420 241 010 333 marketa.tureckova@hygpraha.cz
Ing. Tamara Mináriková Vedoucí oddělení + 420  241 010 334 tamara.minarikova@hygpraha.cz