Kontakty Odboru hygieny dětí a mladistvých

Odbor dětí a mládeže - vedení
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Ing. Anna Füleová Ředitel odboru +420 281 000 427 anna.fuleova@hygpraha.cz
Odbor dětí a mládeže - Centrum
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Bc. Kateřina Malinová Odborný pracovník + 420 281 000 421 katerina.malinova@hygpraha.cz
Ing. Magda Čermáková Vedoucí oddělení +420 281 000 444 magda.cermakova@hygpraha.cz
Ing. Eliška Kozová Odborný pracovník + 420 281 000 446 eliska.kozova@hygpraha.cz
Barbora Nováková Odborný pracovník + 420 281 000 446 barbora.novakova@hygpraha.cz
Mgr. Bc. Kateřina Jedličková Odborný pracovník + 420 281 000 420 katerina.jedlickova@hygpraha.cz
Bc. Jiří Polanský Odborný pracovník + 420 281 000 431 jiri.polansky@hygpraha.cz
Renáta Barková Odborný pracovník + 420 281 000 468 renata.barkova@hygpraha.cz
Daniela Vondráková Odborný pracovník + 420 281 000 437 daniela.vondrakova@hygpraha.cz
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Bc. Vladimíra Jansová, pověřená zastupováním vedoucího oddělení Vedoucí oddělení +420 281 000 453 vladimira.jansova@hygpraha.cz
Bc. Vladimíra Jansová Odborný pracovník + 420 281 000 453 vladimira.jansova@hygpraha.cz
Ing. Lucie Kubátová Odborný pracovník + 420 281 000 425 lucie.kubatova@hygpraha.cz
Bc. Kristýna Pekárková Odborný pracovník + 420 281 000 454 kristyna.pekarkova@hygpraha.cz
Alena Ličková, DiS. Odborný pracovník + 420 281 000 436 alena.lickova@hygpraha.cz
MUDr. et Mgr. Kamelija Kalčeva-Božkova Odborný pracovník +420 281 000 439 kamelija.bozkova@hygpraha.cz
Andrea Röslerová Odborný pracovník + 420 281 000 449 andrea.roslerova@hygpraha.cz
Eva Choutková Odborný pracovník + 420 281 000 451 eva.choutkova@hygpraha.cz
Ing. Jakub Pácal Odborný pracovník + 420 281 000 429 jakub.pacal@hygpraha.cz