Kontakty Odboru ekonomicko-provozních činností

Jméno, Příjmení Funkce Telefon
 Ing. Božena Malíčková Ředitelka odboru +420 296 336 732 bozena.malickova@hygpraha.cz
 Mgr. Zdeněk Skřivánek Manažer kybernetické bezpečnosti +420 296 336 787 zdenek.skrivanek@hygpraha.cz
 Jana Rošková Asistentka +420 296 336 784 jana.roskova@hygpraha.cz
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
 Ing. Jarmila Valešová Vedoucí oddělení +420 296 336 725 jarmila.valesova@hygpraha.cz
 Marie Bichlerová Účetní + 420 296 336 738 marie.bichlerova@hygpraha.cz
 Lenka Kochánková Účetní +420 296 336 738 lenka.kochankova@hygpraha.cz
 Alena Svobodová Mzdová účetní +420 296 336 719 alena.svobodova@hygpraha.cz
 Alena Bláhová Účetní - pokladna +420 296 336 777 alena.blahova@hygpraha.cz
 Ing. Martina Zahradníková Rada pro zadávání veřejných zakázek +420 296 336 722 martina.zahradnikova@hygpraha.cz
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
 Marek Vitouš, DiS. Vedoucí oddělení +420 296 336 741 marek.vitous@hygpraha.cz
 Pavel Karas IT - Správce informačních a komunikačních technologií + 420 296 336 724 it@hygpraha.cz
 Ondřej Karaman IT - Správce informačních a komunikačních technologií + 420 296 336 723 it@hygpraha.cz
 Markéta Procházková Referent majetkové správy +420 296 336 784 marketa.prochazkova@hygpraha.cz
 Svatopluk Samler  Dopravní referent +420 296 336 779 svatopluk.samler@hygpraha.cz