Kontakty pro komunikaci s námi

Úplný oficiální název:

ČR – Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen HSHMP)

Sídlo: Hygienická stanice hlavního města Prahy

Rytířská 404/12, p.s. 203

110 01  PRAHA 1

Emailová adresa k doručení el. žádostí a podnětů:
podatelna(zavináč)hygpraha.cz

IČO – Identifikační číslo organizace: 71 00 92 56

Číslo účtu vedeného u ČNB Praha: 65825011/0710

Telefonní číslo na ústřednu HSHMP je: +420 296 336 711

Faxové číslo na HSHMP je: +420 296 336 734

ID: zpqai2i

Pro informace týkající se Covid-19, žádanek na odběr aj. je telefonní číslo:
+420 296 336 700

Pracoviště Působnost Adresa Podatelna fax
Sídlo organizace – Ústředí Praha 1 Rytířská 404/12, Praha 1 296 336 711 296 336 734
Územní pracoviště Praha 7 Praha 2, 3, 7,
Praha 5, 13, 16, 17
Dukelských hrdinů 347/11, Praha 7 233 087 720
233 087 758
233 374 091
Územní pracoviště Praha 9 Praha 8, 9, 14, 18, 19, 20, 21 Měšická 646/5, Praha 9 286 883 001-2
Územní pracoviště Praha 4 Praha 4, 11, 12 Němčická 1112/8, Praha 4 241 010 346-7 241 010 348
Územní pracoviště Praha 10 Praha 10, 15, 22 Rybalkova 293/39, Praha 10 271 087 144
Územní pracoviště Praha 6 Praha 6 Nechanského 590/1, Praha 6 235 365 828
Ředitel HSHMP
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
MUDr. Zdeňka Shumová vedoucí služebního úřadu - ředitelka ústředna: +420 296 336 711;
Linka ke covid-19: +420 296 336 700; 1221;
sekretariát: +420 296 336 799; 296 336 703 
oficiální e-mailový kontakt pro komunikaci s HSHMP: podatelna(zavináč)hygpraha.cz
Útvar ředitele HSHMP
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Blanka Omelková Sekretariát ředitele + 420 296 336 799 blanka.omelkova(zavináč)hygpraha.cz
MUDr. Danuše Antošová Odborný rada PZ a ZP + 420 296 336 714 danuse.antosova(zavináč)hygpraha.cz
Mgr. Zbyněk Boublík Tiskový mluvčí - odborný rada PZ a ZP + 420 296 336 743 zbynek.boublik(zavinac)hygpraha.cz
Bc. Ondřej Nachtigal Krizový manažer +420 296 336 704 ondrej.nachtigal(zavináč)hygpraha.cz
Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví
Jméno, Příjmení Funkce Telefon

Odbory hygienické stanice hlavního města Prahy