Kontakty pro komunikaci s námi

Úplný oficiální název:

ČR – Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”)

IČO:

Identifikační číslo organizace: 71 00 92 56

Číslo účtu vedeného u ČNB Praha: 65825011/0710

Kontakty pro komunikaci s námi – sídlo HSHMP

Poštovní adresa HSHMP a adresa k osobnímu doručení prostřednictvím podatelny HSHMP je:

Hygienická stanice hlavního města Prahy
Rytířská 404/12, p.s. 203
110 01  PRAHA 1

Pro informace týkající se Covid-19, žádanek na odběr aj. je telefonní číslo: +420 296 336 700

Telefonní číslo na ústřednu HSHMP je: +420 296 336 711

Faxové číslo na HSHMP je: +420 296 336 734

Emailová adresa k doručení Vašich žádostí a podnětů: podatelna(zavináč)hygpraha.cz

 ID: zpqai2i

HSHMP má mimo sídla v ulici Rytířská, Praha 1, také pobočky viz níže (včetně kontaktů). V přiloženém dokumentu je pak vidět rozdělení území hlavního města Prahy pod jednotlivé pobočky a také dopravní spojení.

Pobočka Působnost Adresa Podatelna fax
Sídlo organizace – Ústředí Praha 1 Rytířská 404/12, Praha 1 296 336 711 296 336 734
Pobočka – Centrum a Západ Praha 2, 3, 7,
Praha 5, 13, 16, 17
Dukelských hrdinů 347/11, Praha 7 233 087 720
233 087 758
233 374 091
Pobočka – Sever Praha 8, 9, 14, 18, 19, 20, 21 Měšická 646/5, Praha 9 286 883 001-2
Pobočka – Jih Praha 4, 11, 12 Němčická 1112/8, Praha 4 241 010 346-7 241 010 348
Pobočka – Východ Praha 10, 15, 22 Rybalkova 293/39, Praha 10 271 087 144
Pobočka – Severozápad Praha 6 Nechanského 590/1, Praha 6 235 365 828
Ředitel HSHMP
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
MUDr. Zdeňka Shumová vedoucí služebního úřadu - ředitelka ústředna: +420 296 336 711;
Linka ke covid-19: +420 296 336 700; 1221;
sekretariát: +420 296 336 799; 296 336 703 
oficiální e-mailový kontakt pro komunikaci s HSHMP: podatelna(zavináč)hygpraha.cz
Útvar ředitele HSHMP
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Michaela Hezinová Odborný pracovník + 420 296 336 702 michaela.hezinova(zavináč)hygpraha.cz
Bc. Ondřej Nachtigal Krizový manažer +420 296 336 704 ondrej.nachtigal(zavináč)hygpraha.cz
Blanka Omelková Sekretariát ředitele + 420 296 336 799 blanka.omelkova(zavináč)hygpraha.cz
Mgr. Zbyněk Boublík Tiskový mluvčí - odborný rada PZ a ZP + 420 296 336 743 zbynek.boublik(zavinac)hygpraha.cz
Sekce ochrany veřejného zdraví
Jméno, Příjmení Funkce Telefon
Ing. Pavel Zikl Pověřen zastupováním funkce ředitele sekce +420 296 336 749 pavel.zikl(zavináč)hygpraha.cz
MUDr. Danuše Antošová Odborný rada PZ a ZP  +420 296 336 714 danuse.antosova(zavináč)hygpraha.cz

Odbory hygienické stanice hlavního města Prahy