Koupaliště Hostivař

Stav ke dniHodnocení
02. srpna 2022 zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince - Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.
Voda vhodná ke koupání
zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody
zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince
voda nevhodná ke koupání
zákaz koupání
neměřeno
Popis: Jedná se o přehradní nádrž na potoce Botiči v sousedství hostivařského lesoparku. Je to největší vodní plocha v Praze s rozlohou přes 40 ha a největší hloubkou pře 10 m. Na levém, plochém břehu jsou vybudovány pláže. Kapacita koupaliště je přibližně 10 000 osob. Dno je bahnité, místy písčité. Přístup do areálu je z ulice K Jezeru, Praha 10 – Hostivař. V areálu jsou k dispozici travnaté i písečné pláže (včetně samostatné pláže nudistické), WC oddělené pro muže a ženy, venkovní sprchy s pitnou vodou, převlékací kabiny, občerstvení, a rozličná sportoviště.
Typ: Koupaliště v přírodě
Provozovatel: Hostik s.r.o., Wenzigova 1861/7, Nové Město, Praha 2 IČ: 26191521
Profil: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově §34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání. Konkrétní údaje lze nalézt zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/povrchove-vody-vyuzivane-ke-koupani/
Klasifikace vod: Klasifikace se provádí podle mikrobiologických ukazatelů, které ukazují na riziko možné nákazy infekčním onemocněním, např. zažívacího traktu nebo horečnatým onemocněním. Podrobné vysvětlení je v pravém sloupci. Klasifikace byla provedena z dat za období 2017-2020 a je platná pro celou koupací sezónu 2021. Tento údaj nelze zaměňovat s aktuálním monitorováním kvality vody podle monitorovacího kalendáře.
Riziko krátkodobého znečištění: Tato voda ke koupání není pod vlivem krátkodobého znečištění.
Zpět na koupaliště

Historie

2022
02.08
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008