Nebezpečné výrobky

Nebezpečné výrobky

Hygienická stanice hlavního města Prahy publikuje odkaz na webové stránky ministerstva zdravotnictví ČR, kde jsou uveřejňovány informace o výrobcích, nebezpečných pro lidské zdraví přímý link: https://www.mzcr.cz/nebezpecne-vyrobky/