2017 - zákon 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážení návštěvníci webových stránek HSHMP,

 

níže jsou k dispozici všechny došlé žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v nyní platném znění, které v roce 2017 HSHMP obdržela, a to včetně odpovědí, které žadatelům odešly. Informace jsou aktualizovány průběžně.

 

V Praze dne 1.2.2018

 

Odbor správní


 

Přílohy