2020 - zákon 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážení návštěvníci webových stránek HSHMP,

 

níže jsou k dispozici všechny doručené žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v nyní platném znění, které HSHMP v roce 2020 obdržela, a to včetně odpovědí, které byly žadatelům odeslány. Informace jsou aktualizovány průběžně.

 

V Praze dne 26. 2. 2021

 

Odbor správní


 

Přílohy