Drogy

07.10.2019

Výroční zpráva "Zdravotní následky uživatelů drog v Česku v roce 2018"

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje Výroční zprávu "Léčení uživatelé drog v Česku v roce 2018". Bližší informace v textu.

Celý článek

07.10.2019

Výroční zpráva „Zdravotní následky léčených uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2018“

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje Výroční zprávu „Zdravotní následky léčených uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2018“. Bližší informace v textu.

Celý článek

08.11.2018

Národní konference Alkohol a tabák v ČR v roce 2018 vyzvala k hledání praktických řešení v prevenci rizik spojených s pitím alkoholu a kouřením

V Praze se 6.11. uskutečnila Národní konference Alkohol a tabák v ČR v roce 2018. Ve stejný den současně Rada hl. m. Prahy vzala na vědomí Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky v hl. m. Praze za rok 2017. HSHMP přináší detailnější informace.

Celý článek

31.10.2018

Výroční zpráva „Zdravotní následky léčených uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2017“

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje Výroční zprávu „Zdravotní následky léčených uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2017“. Bližší informace v textu. Ing. Jana Zónová, Kancelář ředitele

Celý článek

05.10.2018

Výroční zpráva "Zdravotní následky uživatelů drog v Česku v roce 2017"

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje Výroční zprávu "Léčení uživatelé drog v Česku v roce 2017". Bližší informace v textu. RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA, ředitel

Celý článek

25.09.2017

Výroční zpráva "Léčení uživatelé drog v Česku v roce 2016"

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje Výroční zprávu "Léčení uživatelé drog v Česku v roce 2016". Bližší informace v textu. RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA, ředitel

Celý článek

25.09.2017

Výroční zpráva "Léčení uživatelé drog v hlavním městě Praze v roce 2016"

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje Výroční zprávu "Léčení uživatelé drog v hl. m. Praze v roce 2016". Bližší informace v textu. RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA, ředitel

Celý článek

20.10.2016

Výroční zpráva "Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015"

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje výroční zprávu "Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015". Bližší informace v textu. Ing. Anna Füleová, vedoucí oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky

Celý článek

18.10.2016

Výroční zpráva "Zdravotní následky u uživatelů drog v Česku v roce 2015"

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje Výroční zprávu "Zdravotní následky u uživatelů drog v Česku v roce 2015". Bližší informace v textu. Ing. Anna Füleová, vedoucí oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky

Celý článek

11.07.2016

Léčení uživatelé nelegálních drog v Česku

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje článek "Léčení uživatelé nelegálních drog v České republice", který byl publikován v časopise Hygiena. Ing. Anna Füleová, vedoucí oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky

Celý článek


1 2