Informace

21.05.2021

Vláda chce nastavit pravidla pro tzv. covidové pasy, souhlasila i s prodloužením ochranné lhůty po prodělání covid-19 z 90 na 180 dnů

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje o závěrech jednání vlády České republiky ze dne 21. 5. 2021 tak, jak o nich v tiskové zprávě referuje Úřad vlády.

Celý článek

20.05.2021

Vyjádření k vlivu užívání roušek a respirátorů na lidské zdraví

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje dokument " Vyjádření Ministerstva zdravotnictví ke vlivu užívání roušek a respirátorů na lidské zdraví".

Celý článek

17.05.2021

Vývoj onemocnění covid-19 v pražských školách a školských zařízeních od 14.9. do současnosti v grafech a tabulkách

Hygienická stanice hlavního města Prahy publikuje přehledný vývoj onemocnění covid-19 v pražských školách a školských zařízeních od 14. 9. 2020 v přehledných tabulkách a grafech tak, jak tento vývoj monitorovala ve svých šetřeních a zjištěních.

Celý článek

17.05.2021

Vláda schválila návrh Národního plánu obnovy za téměř 200 miliard, odsouhlasila i záměr dalšího rozvolnění protiepidemických opatření

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje o závěrech jednání vlády České republiky ze dne 17. 5. 2021 tak, jak o nich v tiskové zprávě referuje Úřad vlády.

Celý článek

14.05.2021

Vláda schválila konečnou podobu podmínek pro provoz zahrádek restaurací od pondělí 17. května

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje o závěrech jednání vlády České republiky ze dne 14. 5. 2021 tak, jak o nich v tiskové zprávě referuje Úřad vlády.

Celý článek

10.05.2021

Orientační výsledky neinvazivního preventivního antigenního testování žáků a zaměstnanců pražských škol na přítomnost antigenu SARS-CoV-2-data za 18. kalendářní týden roku 2021

HSHMP publikuje tabulku obsahující sumarizaci výsledků neinvazivního preventivního antigenního testování žáků a zaměstnanců pražských škol na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 - nová orientační data za 18. kalendářní týden roku 2021.

Celý článek

06.05.2021

Od pondělí 10. 5. 2021 se rozvolní i ve zbývajících krajích, prodlouží se kompenzační bonus a covidové programy

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje o závěrech jednání vlády České republiky ze dne 6. 5. 2021 tak, jak o nich v tiskové zprávě referuje Úřad vlády.

Celý článek

06.05.2021

Vývoj onemocnění covid-19 v pražských školách a školských zařízeních od 14. 9. 2020 do současnosti v grafech a tabulkách

Hygienická stanice hlavního města Prahy publikuje přehledný vývoj onemocnění covid-19 v pražských školách a školských zařízeních od 14. 9. 2020 v přehledných tabulkách a grafech tak, jak tento vývoj monitorovala ve svých šetřeních a zjištěních.

Celý článek

05.05.2021

Pražská hygiena se již tradičně připojuje ke Světovému dni hygieny rukou

Každoročně si Hygienická stanice hlavního města Prahy, společně s odbornou i laickou veřejností, připomíná Světový den hygieny rukou, který připadá na 5. květen. 

Celý článek

04.05.2021

Orientační výsledky neinvazivního preventivního antigenního testování žáků a zaměstnanců pražských škol na přítomnost antigenu SARS-CoV-2-data za 17. kalendářní týden roku 2021

HSHMP publikuje tabulku obsahující sumarizaci výsledků neinvazivního preventivního antigenního testování žáků a zaměstnanců pražských škol na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 - nová orientační data za 17. kalendářní týden roku 2021.

Celý článek


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...